Algemeen

Wanneer u ouder wordt kan een beetje hulp in huis heel welkom zijn. Medewerkers van SHDH kunnen u die hulp bieden. Of het nu gaat om schoonmaakwerk, hulp bij het aantrekken van steunkousen, advies over aanpassingen aan de woning of fysiotherapie aan huis.

Een veilig gevoel

Eigen haard is goud waard. Slapen in uw eigen bed, een praatje met de buren, boodschappen doen bij uw eigen supermarkt, uw eigen huisarts die u al zo lang kent. Natuurlijk wilt u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven wonen. Een plek waar u zich prettig voelt en herinneringen koestert. SHDH stelt alles in het werk om te zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Wij bieden optimale ondersteuning met veel aandacht voor uw persoonlijke wensen. Een veilig gevoel voor u en uw naasten.

Dicht bij huis

Als u thuiszorg krijgt wilt u graag vaste gezichten zien. De thuiszorgteams van SHDH werken vanuit locaties verspreid over Haarlem en Bloemendaal. Op die manier is het gemakkelijk de hulp in de wijk met een vast team van medewerkers te organiseren. U kunt er op vertrouwen dat de medewerkers u snel leren kennen, dat zij weten hoe u de hulp graag wilt. Maar ook dat er snel iemand bij u langs kan komen. De thuiszorgteams van SHDH werken dicht bij uw huis.

Dienstverlening door thuiszorgteams

De zorg- en dienstverlening van SHDH bij u thuis bestaat uit de volgende onderdelen:   

  • Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

Persoonlijke Verzorging is de officiële benaming voor ondersteuning bij alledaagse activiteiten die aan uw lichaam gekoppeld zijn. U kunt denken aan hulp bij opstaan en naar bed gaan, wassen, douchen, aan- en uitkleden, mond- en gebitsverzorging, scheren, haren wassen en kammen, bril opzetten, sieraden omdoen, steunkousen aan- en uittrekken, toiletbezoek, het opmaken van het bed als u bedlegerig bent, het verzorgen van een stoma, oogdruppelen en medicijnen aanreiken.

Verpleging is de officiële benaming voor verpleegkundige activiteiten die in opdracht van uw huisarts verricht worden om gezondheidsproblemen te behandelen. U kunt denken aan wondverzorging, het geven van injecties, het controleren van bepaalde lichaamsfuncties (bloeddruk, hartslag), zwachtelen en het inbrengen van een katheter.

Begeleiding is de officiële benaming voor hulp bij organiseren van praktische zaken in uw dagelijkse leven, bijvoorbeeld het indelen van uw dag, het plannen van activiteiten en het nemen van besluiten. Begeleiding is erop gericht dat u zich zelf kunt blijven redden in uw eigen woning en zorgt ervoor dat u niet hoeft te verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis.

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kunnen overdag, maar ook ’s avonds en ‘s nachts geboden worden. Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding zijn verzekerd op grond van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Afhankelijk van de zorgvraag wordt een indicatie afgegeven door de wijkverpleging, het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of de gemeente. Voor zorg vanuit de Wlz en de WMO betaalt u een eigen bijdrage naar inkomen. Het is ook mogelijk om als particulier diensten af te nemen. SHDH levert deze zorg in Zuid-Kennemerland.

  • Huishoudelijke Ondersteuning

Huishoudelijke Ondersteuning is de officiële benaming voor huishoudelijke hulp. U kunt hulp krijgen bij het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van uw eigen huishouden dan wel van de leefeenheid waartoe u behoort.

Huishoudelijke Ondersteuning is een voorziening op grond van de WMO. Hulp bij het huishouden is bedoeld voor mensen die niet zelf in staat zijn voor hun huishouden te zorgen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, ouderdom, een handicap of een psychische stoornis. U heeft er indicatie van de gemeente voor nodig. Heeft u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie, dan is uw huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wet langdurige zorg. U betaalt altijd een eigen bijdrage. Het is ook mogelijk om als particulier huishoudelijke hulp af te nemen. SHDH levert Huishoudelijke Ondersteuning in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en Zandvoort.  

  • Behandeling en begeleiding

Bij de dienst Behandeling en Begeleiding van SHDH werken medische en paramedische specialisten die deskundig zijn op het gebied van de lichamelijke en mentale gezondheid van ouderen. U kunt denken aan specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Zij werken voor cliënten van SHDH die wonen in een locatie van SHDH, maar ook voor cliënten die zelfstandig thuis wonen. Deze diensten kunnen worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Klik hier voor meer informatie. 

Wachtlijsten

SHDH kent op dit moment geen wachtlijsten voor thuiszorg.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Bel dan met Bureau Zorgbemiddeling van SHDH: 088 0404121. Onder 'informatie voor clienten' vindt u een overzicht van onze thuiszorgteams en contactinformatie.

Download hier de folder, of vraag deze aan bij Bureau Zorgbemiddeling.