Thuiszorg

Wie nog thuis woont, maar hulp nodig heeft kan terecht bij thuiszorg van SHDH. Dat kan ook vanuit Overspaarne.

 

Altijd een vertrouwd gezicht

Ook bij de thuiszorg is een team van vaste medewerkers verantwoordelijk voor de zorg, zodat er nooit teveel verschillende mensen over de vloer komen. Vooral voor mensen met (beginnende) dementie is dat natuurlijk van groot belang, maar eigenlijk is het de wens van al onze cliënten. Wij respecteren dat. Net als bij de dienstverlening aan cliënten die in Overspaarne wonen, garanderen we ook hier deskundige zorg van goede kwaliteit. 

Verschillende diensten

Thuiszorg biedt ondersteunende begeleiding, verzorging, verpleging en huishouding. Het kan gaan om zorg met een indicatie, maar ook zonder. In veel gevallen zal de dienstverlening vergoed worden vanuit de zorgverzekeringswet of de WMO, maar het is ook mogelijk om vanuit een persoonsgebonden budget of met eigen middelen te betalen.