Thuiszorg

Wie nog thuis woont, maar hulp nodig heeft kan terecht bij Thuiszorg van SHDH. Dat kan sinds 2004 ook vanuit De Blinkert voor mensen die in de directe omgeving wonen.

Alleen bekende gezichten

De kernwaarden van De Blinkert zijn de kracht van thuiszorg in de wijk. Aandacht en respect zijn ook hier sleutelwoorden. Een klein team van vaste medewerkers is verantwoordelijk voor de zorg, zodat er nooit teveel verschillende mensen over de vloer komen. Net als bij de dienstverlening aan cliënten die in De Blinkert wonen, garanderen we ook hier deskundige zorg van goede kwaliteit.

Zorg zoals u dat wenst

Thuiszorg biedt ondersteunende begeleiding, verzorging, verpleging en hulp bij het huishouden. Het kan gaan om zorg met een indicatie, maar ook zonder.
In veel gevallen zal de dienstverlening vergoed worden vanuit de WMO of de Zorgverzekeringswet, maar het is ook mogelijk om vanuit een persoonsgebonden budget of met eigen middelen te betalen.
Medewerkers van De Blinkert kijken graag naar uw wensen en proberen dan samen met u tot een overeenkomst te komen.

Aanleunwoningen