Seniorenwoningen

In de directe omgeving van sommige woonzorglocaties van SHDH bevindt zich een complex seniorenwoningen. Deze woningen zijn bestemd voor zelfstandig wonende ouderen, die volledig de regie hebben over hun eigen leven en woning, maar die het prettig vinden om vlakbij een verpleeg- of verzorgingshuis te wonen, voor het geval dat ... Als ze zorg nodig hebben, dan is die zorg vlakbij, bekend en vertrouwd, en verder kunnen de bewoners van de seniorenwoningen gebruik maken van de voorzieningen in het verpleeg- of verzorgingshuis. Daarom worden deze seniorenwoningen ook wel aanleunwoningen of zorgwoningen genoemd.

De meeste seniorenwoningen zijn op huurbasis (sociale sector of vrije huursector), maar er zijn er ook die gekocht kunnen worden. Sommige complexen zijn eigendom van woningcorporaties, andere van SHDH. Dat bepaalt meteen de toewijzing van de woningen: in het eerste geval door de woningcorporatie of Woonservice, in het tweede geval door SHDH. Op de website van Woonservice, het woonruimteverdeelsysteem van de gemeenten in Zuid-Kennemerland, vindt u ook de actuele huur en inkomensbedragen die gelden voor de sociale en de vrije huursector. Om in aanmerking te komen voor een seniorenwoning is soms een CIZ-indicatie nodig, maar niet altijd. Senioren met een indicatie krijgen vaak voorrang.

De Blinkert

De Blinkert in het Haarlemse Ramplaankwartier is nauw verbonden met een complex seniorenwoningen van woningcorporatie Elan Wonen. Dit complex telt 40 benedenwoningen aan de De Blinkertlaan en 35 woningen aan de Witte van Haemstedelaan. Het zijn allemaal huurwoningen, de woningen aan de Witte van Haemstedelaan vallen onder de vrije huursector.

Als u een seniorenwoning naast De Blinkert wilt huren, neem dan contact op met Woonservice.

Janshof

Schuin tegenover Janskliniek, op de hoek Jansstraat/Korte Jansstraat, ligt het complex Janshof (Korte Jansstraat 1 - 53). Dit complex sociale huurwoningen is eigendom van SHDH. Het telt vier verdiepingen en 27 driekamerappartementen, met een gemeenschappelijke tuin en fietsenstalling aan de Bakenessergracht.

Woonservice wijst gewoonlijk de woningen van Janshofje toe.

Voor een brochure of nadere informatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat Huurzaken SHDH tel.: 088-0404103.

Rijperduin

Het complex Rijperduin bevindt zich direct naast De Rijp, aan de Bloemendaalseweg in Bloemendaal. Ouderen van 55 jaar en ouder, alleenstaanden en echtparen, kunnen er wonen. Het nieuwbouwcomplex is in 2008 in gebruik genomen. Rijperduin is eigendom van SHDH en beschikt over 71 driekamerappartementen, waarvan 34 koopwoningen en 37 huurwoningen (vrije sector en sociale huur) en een eigen ondergrondse parkeergarage.

De toewijzing van deze appartementen geschiedt via SHDH. Om in aanmerking te komen voor een huurappartement kunt u zich inschrijven via het aanmeldingsformulier voor het seniorencomplex Rijperduin. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de brochure Sociale huurwoningen of de brochure Vrijesectorhuurwoningen. Voor toezending van deze brochure kunt u contact opnemen met de secretariaat (tel.: 088-0404103, of e-mail: secretariaat Facilitaire Zaken).

Wilt u bij de aanmelding ook opgeven of u actief (toewijzing binnen 3 jaar na inschrijving) of passief (toewijzing binnen 3 tot 5 jaar na inschrijving) naar een woning op zoek bent?

Als u belangstelling heeft voor een appartement in Rijperduin, verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. U kunt dat opsturen naar Servicebureau SHDH, t.a.v. secretariaat Huurzaken, Jansstraat 27, 2011 RT  HAARLEM, of inscannen en e-mailen naar huurzaken@shdh.nl

Voor een brochure of nadere informatie kunt u tevens contact opnemen met het secretariaat tel.: 088-0404103.

Schoterhof

In Haarlem-Noord grenst het seniorencomplex Buitenhof van woningcorporatie Woonzorg Nederland direct aan Schoterhof. Het complex aan de Willem Klooslaan telt 43 driekamerappartementen, deels in de sociale huursector, deels in de vrije huursector. Op de website van Woonzorg Nederland vindt u meer informatie over Buitenhof en over de wijze van aanmelding.