Dagcentra

Voor diegenen die zelfstandig wonen en daarnaast extra ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse invulling van de dag, zijn er diverse ontmoetingsplaatsen waar u kunt aansluiten. Tijdens de dag maakt u gezamelijk gebruik van koffie & thee, gebruikt u de maaltijd en worden er activiteiten met u ondernomen. Ook kunt u gezellig een praatje maken met elkaar. Dit alles zodat u naar eigen behoefte de dag prettig invulling kunt geven. U geeft zelf aan hoe vaak u in de week gebruik wilt maken van het dagactiviteitencentrum.

Via de cliëntadviseurs van Schoterhof of via de huisarts kan een aanvraag voor ondersteunende begeleiding op somatische of sociale grondslag in dagdelen worden ingediend bij het CIZ.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze cliëntadviseurs:
Nynke Idema en René Rauwers
Telefoon: 023 512 82 00.

Het dagcentrum Vergierdeweg van Schoterhof is bedoeld voor thuiswonende ouderen met een zorgvraag. Als het door lichamelijke en/of geestelijke beperkingen moeilijk wordt om mee te doen aan dagelijkse activiteiten, kan ons dagcentrum hen een alternatief bieden.
Het dagcentrum heeft een open karakter en is een plek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten ondanks die beperkingen. Familieleden en mantelzorgers zijn altijd welkom.
Wij spelen in op bewegen, psychisch functioneren, geheugen en sociale redzaamheid en we gaan uit van wat de bezoeker wél kan en wil. De wensen en behoeften van de bezoekers staan bij ons centraal.

Er worden creatieve en recreatieve bezigheden georganiseerd, er wordt aandacht besteed aan het nieuws, gediscussieerd en er worden herinneringen opgehaald. Er wordt gezamenlijk koffie en thee gedronken en een middagmaaltijd gebruikt. Speciale aandacht wordt ook besteed aan oefeningen om fit en beweeglijk te blijven. We proberen zo de geestelijke en lichamelijke mogelijkheden van de deelnemers zoveel mogelijk in stand te houden of, waar mogelijk, te verbeteren.
Ons dagcentrum is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met programmacoördinator Mw. P. van Velzen-Jansen, Vergierdeweg 50, 2025 TK Haarlem, telefoon: 023-5385249, 06-12605504 of e-mail: petra.jansen@shdh.nl