Seniorencomplex Buitenhof

Zelfstandig wonen naast Schoterhof

Tegen Schoterhof aan is een complex van 43 appartementen gebouwd: het Buitenhof. Deze woningen zijn geknipt voor senioren. Het zijn sociale en vrijesector-huurwoningen, verhuurd door Woonzorg Nederland en bestemd voor zelfstandig wonende alleenstaanden of echtparen vanaf 55 jaar. Het complex staat aan de Willem Klooslaan, heeft een eigen entree en is via een gang verbonden met het zorgcentrum. Bewoners van het Buitenhof kunnen tegen een vergoeding gebruikmaken van de faciliteiten op Schoterhof, zoals het restaurant, de kapper, activiteiten en biljarten. Ook is directe zorg aan huis mogelijk via onze Zorg Thuis. Men krijgt dan zorg aan huis en maakt ook gebruik van de zorgtelefoon. Hiermee is men aangesloten op het alarmeringssysteem van Schoterhof.

Om in aanmerking te komen voor een appartement kunt u zich inschrijven via: mijnwoonservice.nl
 

Wie voor Buitenhof in aanmerking wil komen, kan hiervoor informatie opvragen en zich inschrijven bij de Woonservice van gemeente Haarlem of Woonzorg Nederland. Ouderen die zorg ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet en ouderen die in het bezit zijn van een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg hebben een voorrangspositie.
Woonservice 0900 0400800 (voor sociale woningen)
Woonzorg Nederland 088-9210164 (voor woningen vrije sector)