Overspaarne

Op het vernieuwde Ripperda-terrein in Haarlem-Noord ligt verpleeghuis Overspaarne.Een modern nieuw gebouw waar mensen met dementie een veilig en vertrouwd thuis vinden. Ook biedt Overspaarne Zorg Thuis, Dagbehandeling, en is er een Ontmoetingsgroep ‘De Schakel’ voor mensen met beginnende dementie. Overspaarne is in september 2017 beloond met het gouden kwaliteitskeurmerk voor goede PREstaties in de ZOrg (PREZO van de Stichting Perspekt).

Aandacht voor het eigen leven

Als het leven thuis voor u, uw familielid, of partner niet langer verantwoord is, komt het moment van verhuizing naar een verpleeghuis dichtbij. Vaak een moeilijk moment. Overspaarne weet dat en biedt mensen met dementie de ruimte om hun eigen leven te leiden. Het leven van alledag gaat zoveel mogelijk door als voorheen. En u als familie of partner kunt zoveel u wilt op bezoek komen of participeren in de zorg voor uw relatie.

Kleinschalig

Er zijn dertien aparte woningen. Per woning wonen zeven mensen bij elkaar.Zij delen de huiskamer, waar ook gekookt wordt. De huiskamer is gezellig en huiselijk ingericht. Daarnaast beschikken alle bewoners over een ruime slaapkamer die zij kunnen inrichten met eigen ‘herkenbare’ spullen. Ook de poes kan eventueel meeverhuizen.

 

Een fijn gebouw

Het gebouw van Overspaarne is in 2007 in gebruik genomen.
De huiskamers van alle dertien woningen zijn aan de straatkant gelegen en hebben een eigen voordeur.De bewoners hebben in het gebouw veel mogelijkheden om rond te wandelen. Ook kunnen zij koffie drinken op het Middenplein. Er zijn verschillende binnentuinen met zitjes, zodat zij volop kunnen genieten van de buitenlucht, ook samen met bezoek.
Om in aanmerking te komen voor een woonruimte is een indicatie nodig. Die kunt u via uw huisarts aanvragen.

Wilt u meer weten?

Als u meer wilt weten bent u welkom een afspraak te maken met Sanne Bührmann, cliëntadviseur. Telefoon: 06 306 81 791. U kunt haar ook een e-mail sturen.

Het is de toon die de muziek maakt ...

Bovenstaande is een waar spreekwoord, waar alle medewerkers van doordrongen zijn. Respect, Samenwerken en Aandacht zijn in Overspaarne belangrijke omgangsnormen. Er is veel overleg met bewoners en hun familie. Er zijn gesprekken met de arts en een vaste medewerker over de zorg en behandeling. Daarnaast zijn er familiebijeenkomsten op de woning en is er een Cliëntenraad. Dit zijn de vaste contactmomenten. Tussendoor kan altijd overleg plaatsvinden. Alle afspraken die met cliënt, familie en zorgverleners gemaakt worden, zijn terug te vinden in het cliëntleefplan. Naast de woonzorgmedewerkers en een deskundige arts, kan in Overspaarne gebruik gemaakt worden van verschillende disciplines voor een optimale verzorging. U kunt daarbij denken aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of een psycholoog. Verdere informatie hierover kunt u vinden onder de behandeldienst.

De Alzheimer Experience

In Overspaarne wonen mensen die een vorm van dementie hebben. Dementerenden ervaren vaak een grote kloof tussen de echte wereld en hun belevingswereld. Alzheimer Nederland heeft een interactieve internetfilm gemaakt die een uniek beeld geeft van de wereld zoals iemand met dementie die ervaart. De film heet Alzheimer Experience en laat naasten en verzorgers ervaren hoe het is om de ziekte van Alzheimer te hebben. De film bestaat uit 22 scènes uit het dagelijkse leven van mensen met Alzheimer, die vanuit verschillende perspectieven zijn te bekijken. Per scène wordt uitleg gegeven over de ziekte. Het doel is de kloof van kennis en begrip tussen de 'gezonde' buitenwereld en de belevingswereld van Alzheimerpatiënten te helpen overbruggen. Klik hier om de Alzheimer Experience te bekijken.

Dagcentrum Overspaarne
Lansiersstraat 25
2023 GA Haarlem
023 543 04 56/06 126 55 310
dagcentrumoverspaarne@shdh.nl