Cliëntenraad Schoterhof

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten, die dienstverlening vanuit Schoterhof ontvangen. De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op zaken die voor de cliënten van Schoterhof van belang zijn. Het streven is om van iedere cliëntgroep een vertegenwoordiger in de cliëntenraad te hebben.

De cliëntenraad is een adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het managementteam van Schoterhof. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, maaltijden, de activiteiten, belangrijke veranderingen in de organisatie.

Samenstelling cliëntenraad:

Dhr. F.A. Loos, voorzitter en afgevaardigde Centrale Cliëntenraad
Mevr. W.T. Spoelstra-Corver
Mevr. J.M. Tillemans-Wijers
Mevr. C.W. Wijbregt
Mevr. A.S. van den Bogaert-Martin, secretaresse van de Cliëntenraad

Er zijn regelmatig vacatures in de cliëntenraad.

Voor verdere informatie en inlichtingen kunt u ons een e-mail sturen:
clientenraad.schoterhof@shdh.nl. Telefonisch is de clientenraad bereikbaar via 023-5128524.