Cliëntenraad

Doelstelling
De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en overlegt met het management over de onderwerpen die de cliënten direct aangaan. Daarvoor is een structureel overleg ingesteld. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt opgehangen in De Blinkert op de publicatieborden en in de liften. Zes keer per jaar vindt er een cliëntenraad vergadering plaats (in de middag).

Onderwerpen
De besproken onderwerpen worden vermeld in de nieuwsbrief van De Blinkert. Elk jaar wordt er gesproken over het jaarplan, de begroting en verbeterplannen.In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld ook gesproken over: ontwikkelingen in Zorgland, de bezetting van de receptie in het weekeinde, de verkeerssituatie rond de Blinkert, de maaltijdverstrekking en de geestelijke verzorging.

Samenstelling
De cliëntenraad bestaat uit zes leden. Deels worden deze door en uit de bewoners van De Blinkert, of hun vertegenwoordigers, gekozen, deels ook door en uit cliënten die niet in De Blinkert wonen, maar wel gebruik maken van de dienstenverlening van De Blinkert.  Dit zijn bijvoorbeeld bewoners van de aanleunwoningen naast De Blinkert.

De samenstelling is op dit moment:
Dhr. F. Wesseling, voorzitter en vertegenwoordig cliënten aanleunwoningen en dagcentrum

Mw. C. Bergsma, vice-voorzitter en vertegenwoordigt cliënten op eerste en tweede etage, afgevaardigde Centrale Cliëntenraad

Dhr. A.J.H. van der Horst, lid, vertegenwoordigt cliënten op eerste en tweede etage

Mevr. Margot van der Bijl, gesloten afdeling op de begane grond.

Tevredenheid

De belangenbehartiging door de cliëntenraad is altijd gekoppeld aan de tevredenheid van de bewoners en overige cliënten van De Blinkert. Om die tevredenheid te peilen hebben de leden diverse contacten met de bewoners. Daarnaast wordt jaarlijks een tevredenheidenquête gehouden. De uitkomsten worden besproken in het overleg tussen de cliëntenraad en de directie.

Ideeën, wensen
De cliëntenraad heeft een eigen postvak. Deze bevindt zich bij de receptie op de begane grond. U kunt altijd met vragen, kritiek, opmerkingen, voorstellen enz. bij de cliëntenraad terecht. De leden zijn bereikbaar via de receptie van De Blinkert of via de secretaresse tel. 023 510 1600 of klik hier voor e-mail