Cliëntenraad

Cliëntenraad Overspaarne
De Cliëntenraad bestaat uit familieleden van bewoners. Eén van hen is voorzitter. Wij streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit alle woningen, Zorg Thuis en de dagcentra. Voor meer informatie, of als u lid wilt worden van de Cliëntenraad, kunt u contact opnemen onze directiesecretaresse 023-5430400.

In het familiebulletin en tijdens de familie bijeenkomsten geeft de Cliëntenraad een terugkoppeling van wat is besproken.

 

Samenstelling Cliëntenraad:voorzitter van de Cliëntenraad;

  • Maaike van Uchelen, voorzitter Clientenraad Overspaarne (CR)
  • Ruud Bijman lid van de CR  Overspaarne en lid van de Centrale Cliëntenraad SHDH;
  • Wim Mostert is lid van de CR;
  • Simone Doorman-Blok is lid van de CR;
  • Kitty den Hollander, lid van de CR;
  • Leo Lefferts, lid van de CR. 

 

Er zijn regelmatig vacatures  in de Cliëntenraad.

Voor verdere informatie kunt u bellen met de Directiesecretaresse van Overspaarne, telefoonnummer: 023-5430402.