Cliëntenraad

Cliëntenraad Overspaarne
De Cliëntenraad bestaat uit familieleden van bewoners. Eén van hen is voorzitter. Wij streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit alle woningen, Zorg Thuis en de dagcentra. Voor meer informatie, of als u lid wilt worden van de Cliëntenraad, kunt u contact opnemen onze directiesecretaresse 023-5430400.

In het familiebulletin en tijdens de familie bijeenkomsten geeft de Cliëntenraad een terugkoppeling van wat is besproken.

 

Samenstelling Cliëntenraad:

  • Ruud Bijman, voorzitter en lid van Centrale Cliëntenraad
  • Wim Mostert, lid (aandachtsveld dag- en thuiszorg)
  • Simone Doorman-Blok
  • Kitty den Hollander, lid


 

 

Er zijn regelmatig vacatures  in de Cliëntenraad.

Voor verdere informatie kunt u bellen met de Directiesecretaresse van Overspaarne, telefoonnummer: 023-5430402.