Psychogeriatrie

Psychogeriatrie is een ander woord voor dementie.
Dementie betekent een ingrijpende verandering in het leven van diegene die
de ziekte treft, maar is zeker zo ingrijpend voor de naaste familie. Misschien
heeft u uw familielid een periode thuis verzorgd, met ondersteuning van
bijvoorbeeld een vorm van dagopvang, thuiszorg of andere vormen van zorg.
Dan kan er toch een moment komen, waarop het voor u onmogelijk wordt om
uw familielid thuis te blijven verzorgen en bent u aangewezen op een locatie voor
ouderenzorg zoals Janskliniek.

Wonen

Binnen Janskliniek zijn vier woningen, waar mensen met een vorm van
dementie kunnen wonen. Het wonen is kleinschalig: mensen wonen in
woongroepen van zeven à acht bewoners. Elke cliënt heeft daarnaast een eigen
zit/slaapkamer.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zich zoveel mogelijk thuis voelt. Dit betekent
dat de omgeving een thuissituatie moet benaderen, waarin de cliënt zelf bepaalt
wat hij of zij wel of niet wil.

Er wordt in de woningen dagelijks gekookt en er zijn geen bezoektijden. Naast
deskundige en betrokken verzorgenden is er ondersteuning en begeleiding mogelijk
door een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een ergotherapeut
of fysiotherapeut.

Familie

U bent en blijft belangrijk voor uw dementerende familielid of naaste. U kent de
bewoner het beste en kunt ons ook het beste vertellen hoe de zorg op een zo
goed mogelijke manier passend bij uw naaste gegeven kan worden.
Door met u in gesprek te blijven hopen we u te kunnen ondersteunen in het
proces van verdergaande dementie van uw familielid. Uw inbreng in het sociale
leven van uw familielid wordt door ons zeer op prijs gesteld.

Wilt u komen kennis maken of een rondleiding krijgen, neem dan gerust contact
op met Liesbeth van Beusekom, cliëntadviseur.
Telefoon : 06 225 48 127
E-mail: Liesbeth van Beusekom