Somatiek

Janskliniek heeft twee woningen, waar mensen wonen met een somatische
(lichamelijke) aandoening. Het wonen is kleinschalig: mensen wonen in
woongroepen van acht bewoners. Een woning bestaat uit een huiskamer
met keuken, waarbij elke bewoner een eigen zit/slaapkamer heeft en een ruimte
douche/toiletruimte samen met een andere bewoner.
De warme maaltijd wordt 's avonds altijd vers gekookt. Het menu wordt in
overleg met bewoners samengesteld en veelal met assistentie van bewoners
bereid. De bewoner is vrij de eigen zit/slaapkamer naar eigen smaak in te richten
en te gebruiken.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zich zoveel mogelijk thuis voelt. Dit betekent
dat de omgeving een thuissituatie moet benaderen, waarin de bewoner, voor
zoveel als men kan en rekening houdend met het wonen in een woongroep,
invulling geeft aan zijn of haar dag zoals hij of zij dat wil.

Mogelijkheden

In Janskliniek is een restaurant aanwezig dat voor iedereen toegankelijk is.
Hier kunt u terecht voor een kopje koffie, maar ook voor een warme maaltijd of
een borreltje.
We stellen het zeer op prijs wanneer familie en/of vrienden, kennissen betrokken
willen zijn bij het dagelijkse gebeuren. U wordt dan ook van harte uitgenodigd
hieraan deel te blijven nemen.

Voor zover mogelijk, veelal door vrijwilligers, worden regelmatig diverse activiteiten
georganiseerd waar u als familie, vriend vanzelfsprekend deelgenoot van
kunt zijn om dit te ondersteunen.
Klik hier voor het programmaoverzicht.

Verder is er een deskundig behandelteam aanwezig: een specialist
ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog,
maatschappelijk werk. Zij bieden ondersteuning en begeleiding
tezamen met een vaste groep deskundige en betrokken verzorgenden.

In een cliëntleefplan worden samen met u afspraken gemaakt ten aanzien van
de verzorging en behandeling en de wensen die u heeft om het wonen zo optimaal
mogelijk te ondersteunen.

Wilt u komen kennismaken of een rondleiding krijgen, neemt u gerust contact op
met Liesbeth van Beusekom, cliëntadviseur.
Telefoon : 06 225 48 127
E-mail: Liesbeth van Beusekom