Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heeft ingrijpende gevolgen voor degene die
het overkomt én voor diens omgeving. Janskliniek biedt de specifieke
begeleiding, verzorging en behandeling die nodig is om de cliënt in staat te stellen
zoveel mogelijk het leven te leiden dat hij of zij gewend was. Familie en vrienden
kunnen rekenen op professionele begeleiding.

Wonen

In Janskliniek wonen mensen met NAH in een woning voor acht personen, met
een huiskamer en voor ieder een zit-/slaapkamer. Er zijn twee woningen voor
mensen met NAH.
Een rustige omgeving is nodig, omdat mensen met NAH door prikkels van buitenaf
snel onrustig worden. Om diezelfde reden biedt Janskliniek mensen met NAH
individuele activiteiten aan.

Behandeling

Janskliniek gebruikt een begeleidingsmethodiek die tot doel heeft mensen met
NAH te helpen grip op zichzelf en de situatie te krijgen en een gewenste
invulling aan het leven te geven.

Specifieke aandacht is er voor de gedragsproblematiek die kenmerkend is voor
niet-aangeboren hersenletsel. Verder werken hulpverleners zoals ergotherapeut
en fysiotherapeut aan herstel van lichamelijke functies, dan wel aan voorkoming
van achteruitgang.

Omdat de symptomen van hersenletsel heel verschillend zijn, is de
begeleidingsmethodiek van Janskliniek maatwerk en geen standaardprogramma.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Liesbeth van Beusekom, cliëntadviseur.
Telefoon : 06 225 48 127
E-mail: Liesbeth van Beusekom