CVA-Revalidatie

Een herseninfarct of ook wel beroerte betekent een ingrijpende verandering in het
leven van degene die getroffen is en van de mensen in de naaste omgeving. De
gevolgen van een beroerte kunnen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier waarop
iemand beweegt, maar kunnen ook min of meer onzichtbaar zijn, omdat het gaat
om veranderingen in denken, gevoelens en gedrag. Goede revalidatie probeert de
gevolgen van een beroerte of de hinder die men daarvan ondervindt, tot een
minimum te beperken.
De twee gespecialiseerde CVA-woningen (CVA  of ook wel Cerebrovasculair
Accident is de medische term voor een afsluiting of bloeding in de vaten van de
hersenen) bieden die revalidatie en speelt in op de mogelijkheden die er nog zijn.

Wonen

Binnen Janskliniek zijn twee woningen waar mensen tijdens hun
revalidatieproces kunnen verblijven.
Het wonen is kleinschalig: mensen wonen in woongroepen van maximaal acht
cliënten. Alle cliënten beschikken over een eigen zit-/slaapkamer.

Behandeling

Janskliniek betrekt de partner of andere familieleden zo snel mogelijk bij het
revalidatieproces. Wanneer zij goed voorbereid worden, kan geestelijke of
lichamelijke overbelasting in de thuissituatie voorkomen worden.

Samen met de cliënt en zo nodig met de familie wordt een cliëntleefplan opgesteld
om goed vast te leggen wat we met de revalidatie willen bereiken en welke doelen
de cliënt heeft om zijn of haar leven weer zo optimaal mogelijk in te richten.
Naast behandeling, verzorging en begeleiding is er ook ruimte voor
groepsactiviteiten en voor onderlinge contacten. De kleinschalige woning en de
faciliteiten op de begane grond bieden daartoe volop mogelijkheden.

Einde van de revalidatie

Zodra het einde van uw revalidatieperiode in zicht komt, zal het behandelend team u
adviseren over eventuele aanpassingen in de thuissituatie en over vervolg
behandeling, bijvoorbeeld in het Dagcentrum van de Janskliniek.

Indien de cliënt blijvend aangewezen is op 24-uurs zorg in een centrum voor
ouderenzorg of elders kan een locatie van voorkeur aangeven worden. Als in
de door u opgegeven zorgcentra geen plaats is, zult u elders dienen te wachten
op de locatie van uw voorkeur.

Als de voor de cliënt gewenste zorg thuis geleverd kan worden, kan er gebruik
worden gemaakt van Zorg Thuis van de SHDH. Deskundige verzorgenden of
verpleegkundigen en ook disciplines als bijvoorbeeld fysiotherapeut en psycholoog,
kunnen met passende indicatie, de cliënt thuis bezoeken en zorg op maat leveren.
Ook voor hulp in de huishouding kunt u bij de SHDH terecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de trajectbegeleiding van SHDH.
E-mail: trajectbegeleiding SHDH