Dagcentra

Dagcentrum Overspaarne

Al vele jaren is er binnen Overspaarne een dagbehandelingsgroep. De dagbehandeling biedt aan thuiswonende ouderen met dementie de mogelijkheid om in een veilige omgeving een goede dagbesteding en therapie te ontvangen.

Ondersteuning voor cliënt en partner
Zorg voor iemand met dementie vergt vaak veel van de naaste omgeving. Bezoek aan een vertrouwde en stimulerende omgeving zoals de dagbehandeling, kan verlichting voor de thuissituatie betekenen.
Het dagprogramma wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemers en er wordt tussen de middag samen gegeten. De deelnemers van de dagbehandeling kunnen gebruik maken van alle faciliteiten en activiteiten binnen overspaarne.
De cliënten worden thuis opgehaald met een bus en aan het eind van de dag weer thuisgebracht. Een medewerkster van de dagbehandeling begeleidt de bus.

Deskundig en vertrouwd
Op de dagbehandeling werkt een vast team van betrokken en vakbekwame medewerkers. Zij worden bijgestaan door behandelaars van SHDH en daarbuiten. De medewerkers van de dagbehandeling bieden begeleiding aan cliënten en onderhouden ook contacten met de familie.
Er wordt intensief samengewerkt met draagnet en andere hulpverleners in de wijk. Eens in de vier weken is er een mantelzorgoverleg waarbij een psycholoog en de teamleider cliëntenzorg zijn betrokken.

Voor deelname aan de dagbehandeling is een indicatie nodig. Die kunt u via uw huisarts aanvragen.

 

Ontmoetingsgroep de Schakel

In de Schakel aan de Lansiersstraat 25 (op het Ripperdaterrein) in Haarlem-Noord wordt door medewerkers van Overspaarne een ontmoetingsgroep georganiseerd. Deze ontmoetingsgroep is bedoeld voor thuiswonende ouderen met een beginnende dementie en hun familieleden of mantelzorgers. De groepsgrootte blijft beperkt tot 10 á 12 personen, zodat er voor iedereen aandacht is en de deelnemende ouderen ook onderling een band kunnen krijgen. In de ontmoetingsgroep kan men ervaringen uitwisselen en aan activiteiten deelnemen. Er is een volledig dagprogramma dat in overleg met de deelnemers wordt bepaald. Zoals het doornemen van het nieuws, en activiteiten om de herstenen te activeren, reminiscentie (terughalen van herinneringen), geheugentraining, muziekactiviteiten, spel en creatieve activiteiten. Een belangrijke activiteit is bewegen door middel van sport en spel. Deelnemen aan een activiteit is vrijblijvend omdat de deelnemers zelf graag de regie houden. De vaste medewerkers van de ontmoetingsgroep begeleiden en ondersteunen de deelnemers en hun familie. Zij hebben intensieve samenwerking met de medewerkers van draagnet, de huisarts en behandelaren van SHDH. De deelnemers van de ontmoetingsgroep komen zelfstandig of kunnen thuis worden opgehaald.

Doel van de ontmoetingsgroep:
De Ontmoetingsgroep helpt deelnemers om te gaan met beginnende dementie en biedt de deelnemers tevens een gezellige dag. Tevens wordt aan partners of mantelzorgers informatie en steun geboden.

Deelnemers:
De deelnemers hebben allen geheugenproblemen in lichte tot matige vorm. Alle deelnemers wonen zelfstandig (met of zonder partner). De deelnemers komen uit Haarlem-Noord en zijn redelijk tot goed ter been.

Ondersteuning voor deelnemer en partner of mantelzorger:
Elke maand is er de mogelijkheid om het mantelzorgoverleg te bezoeken. Hierin wordt steun geboden en kunt u andere partners of mantelzorgers ontmoeten. Het mantelzorgoverleg wordt begeleid door een medewerkster van de ontmoetingsgroep en een psycholoog.