Medewerkers en vrijwilligers

Werken in Janskliniek

We zien graag dat elke werknemer zich binnen onze doelstellingen optimaal
ontplooit en zich daar ook prettig bij voelt. Want als je met plezier werkt, heeft dat
ook invloed op het welbevinden van de bewoners.
Als je bij Janskliniek wilt werken, kijken we welke vooropleiding je hebt en hoe
dit aansluit bij de functie waarnaar je solliciteert.
Mocht je niet de juiste vooropleiding hebben, dan kunnen we via de medewerker
deskundigheidsbevordering, je opleidingsmogelijkheden bekijken.
Klik hier voor vacatures.

Vrijwilligers

Uiteraard zijn we heel blij met vrijwilligers. Ze hebben een belangrijke toegevoegde
waarde. Een goede match tussen bewoner en vrijwilliger is essentieel, zeker bij
één op één begeleiding. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij allerlei activiteiten,
uitstapjes, gastvrouw/-heer zijn in de woningen, assistentie bij kerkdiensten en
hulp in het restaurant. Ook verzorgen vrijwilligers de bibliotheek met veel
grootletter- en luisterboeken.

Met alle vrijwilligers maken we duidelijke afspraken, die worden vastgelegd in
een samenwerkingsovereenkomst. Vrijwilligers krijgen ook verschillende
scholingsmogelijkheden aangeboden.
Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Els Loijen,
medewerker vrijwilligers
Telefoon: 023 891 41 96
E-mail: Els Loijen

Klik hier voor een actueel overzicht van de vacatures voor vrijwilligers in Janskliniek.