Dagcentrum

Dagcentrum De Jans

Het Dagcentrum in de Janskliniek biedt begeleiding en behandeling aan

thuiswonende ouderen voornamelijk met lichamelijke beperkingen. Dit kan op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur. 

Bij de start van uw bezoek aan het Dagcentrum Janskliniek stellen we samen met
u een activiteitenplan samen aan de hand van de wensen en mogelijkheden.
Wij bieden:

  • Een broodmaaltijd of, voor een kleine bijdrage in de kosten, een warme maaltijd;
  • Gezamenlijke - of individuele activiteiten;
  • Gespreksgroepen;
  • Behandelingen door fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiste,
    maatschappelijk werk of psycholoog kunnen via een verwijzing in de Janskliniek
    gegeven worden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Beusekom, cliëntadviseur.
Telefoon : 06 225 48 127
E-mail: Liesbeth van Beusekom

Dagcentrum De Jans

Ridderstraat 32

2011 RS Haarlem

023 891 40 31

dagcentrumdejans@shdh.nl