Dagcentra

Dagcentrum Janskliniek

Het Dagcentrum in Janskliniek biedt begeleiding en behandeling aan
thuiswonende ouderen voornamelijk met lichamelijke beperkingen. Dit kan op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur. 

Bij de start van uw bezoek aan het Dagcentrum Janskliniek stellen we samen met
u een activiteitenplan samen aan de hand van de wensen en mogelijkheden.
Wij bieden:

  • Een broodmaaltijd of, voor een kleine bijdrage in de kosten, een warme maaltijd;
  • Gezamenlijke - of individuele activiteiten;
  • Gespreksgroepen;
  • Behandelingen door fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiste,
    maatschappelijk werk of psycholoog kunnen via een verwijzing in de Janskliniek
    gegeven worden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Beusekom, cliëntadviseur.
Telefoon : 06 225 48 127
E-mail: Liesbeth van Beusekom
 

Ontmoetingsgroep De Hamelink

Ontmoetingsgroep De Hamelink in Haarlem Oost is bedoeld voor mensen met
een beginnende dementie en hun mantelzorgers.
Wij gaan niet uit van beperkingen, maar van mogelijkheden.
Aandacht voor wat iemand wil en kan. Met respect voor eigen keuze. Een mooi
uitgangspunt om samen verder op te bouwen. Ook onderscheiden wij ons door
de vriendschappelijke en open sfeer, die we met elkaar creëren.

De dagbesteding vindt plaats in een omgeving waar jong en oud elkaar spontaan
kunnen ontmoeten, namelijk in het Hamelinkgebouw, met daarin een basisschool,
een peuterspeelzaal, buurtclubs èn de Ontmoetingsgroep.
De betrokken en vakkundige teamleden en mantelzorgers worden, indien gewenst,
in het begeleidingsproces ondersteund door een psycholoog.

Voor meer informatie of hulp bij het aanvragen van de juiste indicatie, kunt u contact
opnemen met: Harmen Rijksen, programmacoördinator.
Telefoon: 06 209 75 311
E-mail: Harmen Rijksen

Klik hier voor de folder.

Voor beide dagcentra is een geldige indicatie nodig. Deze wordt meestal
aangevraagd door de huisarts en afgegeven door de Gemeente.
Bezoek aan één van beide dagcentra heeft tot doel de cliënt en zijn of haar
naaste familielid te ondersteunen in de wens zo lang mogelijk thuis te kunnen
blijven wonen.
De medewerkers van de dagcentra kunnen te allen tijde adviseren wanneer (meer)
zorg thuis nodig is of verhuizing naar een zorgvoorziening nodig mocht zijn.