Indicaties en wachttijden

Indicaties

Een indicatie is een officieel besluit waarin staat welke zorg u krijgt en hoeveel, en hoe en bij wie u die zorg kunt aanvragen. Voor onze zorg- en dienstverlening is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg of van de gemeente. Het CIZ geeft indicaties af op grond van de  de Wet Langdurige Zorg (WLZ): voor wonen met of zonder behandeling. De gemeenten in Zuid-Kennemerland geven alleen beschikkingen af op grond van de WMO: voor hulp bij het huishouden. Via de pagina met Nuttige links komt u terecht op de website van de gemeente waarin uw woont.

Veruit de meeste cliënten van SHDH hebben een indicatie voor zorg-in-natura. Dat betekent dat ze zorg krijgen zonder dat ze zich druk hoeven te maken om de financiën. Bij een indicatie voor een persoonsgebonden budget krijgt u de beschikking over een geldbedrag (een budget) dat u vrij kunt besteden om zorg in te kopen.

U kunt (aanvullende) zorg en diensten van SHDH ook inhuren door zelf te betalen. Onze cliëntadviseurs informeren u graag over de mogelijkheden.

Indicaties voor wonen en verblijf

Een indicatie voor een verzorgings- of verpleeghuis heeft de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Er zijn verschillende ZZP’en, afhankelijk van de behoeften van cliënten op het gebied van wonen, zorg, dagbesteding en behandeling.

Overzicht zorgzwaartepakketten voor wonen en verblijf

  • ZZP 4: beschut wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
  • ZZP 5: beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • ZZP 6: beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • ZZP 7: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
  • ZZP 8: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke
    aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
  • ZZP 9: verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging
  • ZZP 10: beschermd verblijf met intensief palliatief-terminale zorg.

Tot 2014 werden ook indicaties voor ZZP 1, ZZP2 en ZZP3 (beschut wonen) afgegeven. 

Wilt u meer weten over deze zorgzwaartepakketten, dan kunt u hier de Gebruikersgids verpleging en verzorging 2013 downloaden.

Misschien heeft u een andere indicatie. Bijvoorbeeld een die gebaseerd is op een lichamelijke of psychiatrische aandoening of beperking. Neem dan contact op met de cliëntadviseurs van SHDH.

Voor Revalidatie of persoonlijke verzorging of verpleging thuis heeft u een verwijzing in het kader van de zorgverzekeringswet nodig. Voor Dagcentra, Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning heeft u een beschikking nodig van de gemeente in het kader van de WMO. Voor deze vormen van zorg heeft SHDH geen wachttijden. Die wachttijden zijn er wel voor Wonen en Verblijf.

Wachttijden voor wonen en verblijf

SHDH heeft wachttijden voor cliënten die willen wonen in een locatie van SHDH. Hier kunt u zien hoe lang de gemiddelde wachttijd is. De peildatum is 7 augustus 2017. De gegevens op dit overzicht worden elk kwartaal vernieuwd.
De gegevens op dit wachttijdoverzicht gaan over de langdurige zorg. De aangegeven wachttijden zijn gemiddelden, de werkelijke wachtijd kan enkele maanden van het gemiddelde afwijken.
Wilt u meer informatie hebben over kortdurende zorg, bijvoorbeeld Geriatrische revaldatie of palliatieve zorg, neem dan contact op met een van onze cliëntadviseurs.
Wilt u informatie over de wachttijd van de verpleeghuisdependance van SHDH in zorgcentrum Wildhoef, neemt u dan contact op met Bureau Zorgbemiddeling van SHDH.
Telefoon: 023 514 95 40 (tijdens kantooruren)
E-mail: bureauzorgbemiddeling@shdh.nl.