Wonen

In Overspaarne gaat het leven van elke individuele bewoner zo normaal mogelijk door. Bewoners wonen met elkaar in een gezellige woning, waarin gezamenlijk het huishouden wordt gevoerd. De bewoners worden begeleid en verzorgd door vaste medewerkers. Deze medewerkers hebben zich geïnformeerd over de vaste gewoontes van de bewoners, voordat zij in Overspaarne kwamen wonen. En zij blijven daar voeling mee houden. Wat vinden bewoners lekker, houden ze van een bad of douche, hebben ze graag een ontbijtje op bed. Met elkaar bepaalt men wat de pot schaft, want lekker eten is belangrijk. Het streven is dat familie zich zo veel mogelijk thuis voelt in Overspaarne. Men is daarom altijd welkom en mee-eten is gezellig.

Als mevrouw Kuik bij haar man is, doet ze van alles: strijken, was opvouwen, koffie zetten. Soms helpt ze met koken en eet ze mee. "Ik kan moeilijk niets doen. En zo is het zowel voor mij als voor mijn man net alsof we thuis zijn.’"

"Des te duidelijker en eerlijker je in het kennismakingsgesprek bent over welke zorg mensen wel en niet kunnen verwachten, des te beter de kwaliteit van de zorg", stelt Esther Merkies, directeur van Overspaarne. "Alles staat of valt met de kwaliteit van de relatie tussen de medewerkers, de bewoners en de familie."

Activiteiten

Overspaarne kent een vol activiteitenprogramma. Van de wandelclub tot volksdansen en van spelletjes in de huiskamer tot genieten van een concert.

 

Kerstkransen maken.