Wat biedt SHDH jou?

Eén van de doelstellingen van SHDH is: geïnspireerde medewerkers. We willen graag dat medewerkers het bij ons naar hun zin hebben.

Hoe werkt SHDH daaraan? Dat lees je hieronder:

• Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Om de tevredenheid van medewerkers te peilen houden we regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hierin kun je aangeven hoe je over een aantal stellingen denkt. De resultaten van dit onderzoek worden besproken en gebruikt om de kwaliteit van het werk te verbeteren.

• Verzuimbegeleiding
SHDH voert een actief verzuimbeleid waarbij werkgever en medewerker beiden hun verantwoordelijkheid nemen. Het ziekteverzuim ligt onder het landelijk en regionale gemiddelde. Een laag ziekteverzuim is ‘gezond’ voor zowel de cliënt als de medewerker en de organisatie.

• Personeelsvereniging
De personeelsvereniging wil de onderlinge samenwerking tussen medewerkers bevorderen. Regelmatig kun je meedoen aan excursies, sport- en spelavonden, theaterbezoek en dergelijke.

• Mobiliteitsbureau
Wanneer je toe bent aan een nieuwe uitdaging, langdurig arbeidsongeschikt bent of anderszins vragen hebt over je loopbaan, kun je terecht bij het mobiliteitsbureau.

• Arbo-beleid
SHDH streeft naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers zoveel mogelijk gewaarborgd is. Nadrukkelijk nodigen we je uit zelfstandig bezig te zijn met goede arbeidsomstandigheden.

• MO&O
Je kan bij onze afdeling Medewerkers, Organisatie & Ontwikkeling terecht voor advies en informatie over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden.