Dagcentrum

Al meer dan tien jaar draait er in De Blinkert op succesvolle wijze een dagcentrum. Dit centrum biedt aan thuiswonende ouderen met dementie de mogelijkheid om een goede dagbesteding en therapie te ontvangen.

bezoeker op dagbehandelingOndersteuning voor cliënt en partner

Zorg voor iemand met dementie vergt vaak veel van de naaste omgeving. Bezoek van de cliënt aan een vertrouwde en stimulerende omgeving zoals het dagcentrum, kan verlichting voor de thuissituatie betekenen.
Voor iedere deelnemer wordt er een individueel programma opgesteld waarin we de vragen van de cliënt vertalen naar passende activiteiten. Door de specifieke ondersteuning die aan cliënten en hun omgeving wordt geboden, kan opname in een verpleeghuis worden uitgesteld of soms zelfs worden voorkomen.

Deskundig en vertrouwd

In het dagcentrum werkt een vast team van betrokken en vakbekwame medewerkers. Zij bieden begeleiding aan cliënten en onderhouden ook de contacten met de familie.
Daarnaast zijn er een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog als adviseur verbonden aan het team. Indien nodig schakelen zij andere hulpverleners in en overleggen ze met de huisarts of de geriater.Zo krijgen de cliënten van het dagcentrum optimale hulp van alle betrokkenen om hen heen.

Voor deelname aan het dagcentrum is een indicatie nodig. Die kunt u via uw huisarts aanvragen.