Wonen

Zelfstandig wonen

Bij De Blinkert staan 70 seniorenwoningen. De bewoners huren hun woning van woningcorporatie Elan Wonen, maar kunnen gebruik maken van de voorzieningen in De Blinkert en de diensten van SHDH.
Alle aanleunwoningen zijn aangesloten op het alarmsysteem. Bewoners kunnen gebruik maken van de winkel en het restaurant en mogen deelnemen aan activiteiten. Hier treft u het activiteitenrooster voor deze maand aan. In het behandelcentrum kan men terecht voor onder andere fysiotherapie en ergotherapie.
Zorg Thuis van SHDH kan ook helpen met verzorging en verpleging of hulp bieden in het huishouden.
Zelfstandig wonen met hulp in de buurt: een veilig idee!

Wonen met hulp

Voor wie zelfstandig wonen niet meer gaat, is De Blinkert een prima alternatief. In het hoofdgebouw is er mogelijkheid voor revalidatie, begeleid wonen en zelfs intensieve zorg. De behandeldienst van SHDH met fysiotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, een psycholoog en ergotherapeuten is vast aan De Blinkert verbonden.
Waar dat mogelijk is, bieden we zorg in kleinschalige woonvormen: een huiselijke en vertrouwde omgeving waar het leven dat men gewend was zoveel mogelijk wordt voortgezet. In 2010 zijn er vier van deze woningen bijgekomen (zie ook feestelijke ingebruikname).

Of u nu zelfstandig woont of meer hulp nodig heeft: bij SHDH kunt u rekenen op deskundige hulp van goede kwaliteit. Aandacht en respect zijn onze kernwaarden.

Om hier te kunnen wonen is een indicatie noodzakelijk. Die kunt u via uw huisarts aanvragen.