Wonen

Zelfstandig wonen

Bij De Blinkert staan 70 seniorenwoningen. De bewoners huren hun woning van woningcorporatie Elan Wonen, maar kunnen gebruik maken van de voorzieningen in De Blinkert en de diensten van SHDH.
Als u wenst, kunt u gebruik maken van professionele 24 uurs-alarmopvolging via SHDH. De medewerkers van de thuiszorgteams van SHDH vertellen u hier graag meer over. Bewoners kunnen gebruik maken van de winkel en het restaurant en kunnen tegen geringe betaling deelnemen aan activiteiten.In het behandelcentrum kan men terecht voor onder andere fysiotherapie en ergotherapie.
Thuiszorg van SHDH kan ook helpen met verzorging en verpleging of hulp bieden in het huishouden.

Wonen met hulp

Voor wie zelfstandig wonen niet meer gaat, is De Blinkert een prima alternatief. In het hoofdgebouw is er mogelijkheid voor revalidatie, begeleid wonen en zelfs intensieve zorg. De behandeldienst van SHDH met fysiotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, een psycholoog en ergotherapeuten is vast aan De Blinkert verbonden.
Waar dat mogelijk is, bieden we zorg in kleinschalige woonvormen: een huiselijke en vertrouwde omgeving waar het leven dat men gewend was zoveel mogelijk wordt voortgezet.

Of u nu zelfstandig woont of meer hulp nodig heeft: bij SHDH kunt u rekenen op deskundige hulp van goede kwaliteit. Aandacht en respect zijn onze kernwaarden.

Om hier te kunnen wonen is een indicatie noodzakelijk. Die kunt u via uw huisarts aanvragen.