Janskliniek

Janskliniek is een locatie voor ouderenzorg in het centrum van Haarlem, op
loopafstand van het station.
Er zijn twee mooie binnentuinen waar het heerlijk zitten is.
Janskliniek heeft ook historische delen uit begin 1700 die weer in ere zijn hersteld.
Deze bieden tezamen met de ontmoetingsruimte en het restaurant en de prachtige
binnentuinen een prima gelegenheid voor ontmoeting.
En het belangrijkste: Janskliniek staat bekend als een kwalitatief goede en
cliëntgerichte organisatie.
Janskliniek heeft in september 2017 het Prezo gouden keurmerk behaald.
Uitgangspunt van onze organisatie is eigen autonomie voor de cliënt, gepaard
aan begeleiding waar nodig.

Voor wie is de Janskliniek?

In Janskliniek is plaats voor 90 bewoners die allen een eigen zit/slaap-
kamer hebben en in een woongroep van zeven of acht mensen met elkaar
beschikken over een gezellige huiskamer met keuken.
De bewoners hebben een somatische (lichamelijke) beperking of een vorm
van dementie. Voor verblijf in Janskliniek heeft u een passende indicatie nodig,
(minimaal ZZP-VV05). Ook zijn er twee specifieke woningen voor mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel, NAH, twee woningen voor Revalidatie en twee
woningen specifiek voor Revalidatie na een herseninfarct, CVA. Bovendien
kent Janskliniek een dagcentrum, voornamelijk voor thuiswonende ouderen. Deze is gevstigd in het hoofdgebouw en is voor voornamelijk voor mensen met een
lichamelijke beperking en licht cognitieve beperkingen.

Bewoners richten, ook met eigen familie en vrienden, hun
dagelijkse leven zoveel mogelijk zelf in. Wij ondersteunen
waar nodig.


Elke woning bestaat uit acht één persoonskamers. De bewoner kan daar
eigen meegebrachte spullen en wat meubeltjes zetten.
Er is een gemeenschappelijke huiskamer in de woningen, waar het dagelijks
leven en huiselijke activiteiten plaatsvinden. De tuin en het restaurant bieden een
goede aanvulling om elkaar te ontmoeten.
’s Avonds wordt in de huiskamer gekookt, waarbij de bewoners zoveel als mogelijk
in onderling overleg afspreken wat gegeten wordt. De bewoner bepaalt zoveel mogelijk 
zelf zijn dagritme, zoals tijden van opstaan en naar bed gaan.
Wij stimuleren de betrokkenheid van familie, vrienden en kennissen.
Zij zijn dan ook van harte uitgenodigd deel te nemen aan het dagelijkse leven;
hun initiatief om bij te dragen wordt zeer op prijs gesteld.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van de teamleiders cliëntenzorg:
Bob Foudraine, telefoon: 023 891 40 25
Miranda Beekman, telefoon: 06 20803862
Yvonne Kooi (revalidatie), telefoon: 06 20223495


Heeft u vragen over de wachtlijst of het aanvragen van een CIZ indicatie,
dan kunt u contact opnemen met Liesbeth van Beusekom, cliëntadviseur.
Telefoon : 06 225 48 127
E-mail: Liesbeth van Beusekom.