Clientenraad

De Molenburg heeft een actieve Cliëntenraad die met elkaar de diverse bewonersgroepen binnen De Molenburg vertegenwoordigen. 

De Clientenraad bestaat uit onderstaande leden:

De heer J. Rustenburg, waarnemend voorzitter

Mevrouw J. Bink, lid namens verzorgingshuis

Mevrouw M. Ruisbroek, lid namens Molenhofje 2 en 4

Mevrouw E. Molenbroek, lid namens huiskamers 2e etage

Mevrouw S. Timmerman, lid namens Molenhofje 1 en 3, afgevaardigde centrale cliëntenraad

Contact opnemen? 

Cliëntenraad De Molenburg
Groningenlaan 12
2036 EN Haarlem
Telefoon: 023-533 7302 (dhr. Rustenburg)