Wonen

Het Anton Pieckhofje is een woonvoorziening voor mensen met dementie. Om in aanmerking te komen voor woonruimte is een indicatie nodig. Die kunt u via uw huisarts aanvragen.

Wonen en zorg zijn gescheiden

In het Anton Pieckhofje huren mensen woonruimte van de woningcorporatie en krijgen ze thuiszorg via de medewerkers van SHDH. Wie in het Anton Pieckhofje komt wonen moet daarvoor zelf een huurovereenkomst afsluiten met de woningcorporatie Ymere.
SHDH regelt alle zorg, zowel hulp bij het huishouden als persoonlijke verzorging en verpleging. De meeste zorg wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Deskundige zorg van goede kwaliteit

Mensen met dementie hebben deskundige zorg en begeleiding nodig om hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. De medewerkers van het Anton Pieckhofje weten dat en hebben veel kennis in huis. Een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog bieden advies en ondersteuning aan de medewerkers, maar ook aan anderen zoals de eigen huisarts, de apotheek of familieleden. Zo krijgen de bewoners van het Anton Pieckhofje optimale hulp van alle betrokkenen om hen heen.
De deskundigheid komt vooral tot uiting in de keuzes die medewerkers maken als de zorg complexer wordt. Ze zullen nooit kiezen voor fixatie (vastbinden) en zijn heel zorgvuldig bij het verstrekken van medicijnen. En dit gaat altijd in goed overleg met alle betrokkenen!