Ondersteuning

 

Ondersteuning

Medewerkers van De Rijp ondersteunen ouderen “in hun eigen huis of appartement” . Waar men ook woont: in De Rijp zelf, in Rijperduin het senioren-complex pal naast De Rijp, of thuis ergens in de wijk in Bloemendaal en daarbuiten.
De Rijp ondersteunt met een breed palet aan diensten: huishoudelijke zorg, klussen thuis, persoonlijke verzorging of behandeling, ergotherapie, fysiotherapie, geestelijke verzorging, maaltijden en ondersteuning bij activiteiten.


Cliëntleefplannen

We doen dat met aandacht en respect op basis van de wensen van bewoners zelf. Die afspraken leggen we vast in cliëntleefplannen. Die kunnen ook op elk moment worden aangepast.


Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners, die
dienstverlening vanuit De Rijp ontvangen.
De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op zaken die voor cliënten van De Rijp van belang zijn. Het streven is om van iedere etage/complex een vertegenwoordiger in de cliëntenraad
te hebben.

De cliëntenraad is een adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan
het managementteam van De Rijp. Daarbij kan het gaan om de kwaliteit van
zorg, maaltijden, activiteiten, belangrijke veranderingen in de organisatie, enz.


Vergaderingen

De cliëntenraad overlegt eens per twee maanden met het managementteam over
beleidszaken die directe of indirecte gevolgen hebben voor de cliënten.
De cliëntenraad behandelt géén individuele klachten, maar stelt onderwerpen aan
de orde van algemeen cliëntenbelang.

De Rijp heeft een actieve cliëntenraad die bestaat uit tien leden, die elk een deel van de cliënten/bewoners van De Rijp vertegenwoordigen.
De voorzitter van de cliëntenraad is de heer C.L. Evers. Klik hier om hem een e-mail te sturen of bel 023 527 14 33.