Activiteiten

Veel ouderen willen hun tijd op een zinvolle manier besteden, ook in De Rijp. Er zijn veel mogelijkheden: lezen, muziek luisteren, andere voorlezen, adviezen geven of vertellen van vroeger, van onvergetelijke gebeurtenissen en jeu de boulen.
Soms lukt dat niet alleen. Dan biedt De Rijp ondersteuning, met medewerkers en vrijwilligers.

Jou de boules: bewoners ondersteunt door een vrijwilliger