Cliëntleefplan

Overeenkomst

Als u afspraken wilt maken over de zorg- en dienstverlening, sluit SHDH een overeenkomst met u. We noemen dat een dienstverleningsovereenkomst. U (of uw vertegenwoordiger) en SHDH ondertekenen die overeenkomst. Daarnaast kennen we de Algemene Voorwaarden en het cliëntleefplan. Hieronder volgt eerst een uitleg over de Algemene Voorwaarden en daarna over het cliëntleefplan.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen u en SHDH. Ze zijn te vergelijken met de 'kleine lettertjes' die je ook bij een huur- of koopovereenkomst aantreft. De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de zorgovereenkomst. De Algemene Voorwaarden gelden voor zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Cliëntleefplan

In de dienstverleningsovereenkomst leggen u en SHDH de gemaakte afspraken vast, op hoofdlijnen. Er staat bijvoorbeeld in wanneer de zorg- en dienstverlening begint en dat die gebaseerd is op uw indicatie of zorgzwaartepakket. In het cliëntleefplan worden die afspraken uitgewerkt en vertaald naar uw dagelijks leven.
Het cliëntleefplan is een onderdeel van het cliëntdossier. Het is een hulpmiddel dat ertoe bijdraagt dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Dat u het naar uw zin hebt bij SHDH. Heel vaak wordt in plaats van cliëntleefplan het woord zorgleefplan gebruikt. SHDH gebruikt de term cliëntleefplan, om te benadrukken dat het plan gaat over het leven van de cliënt en dat de cliënt daarover zeggenschap heeft. 
In een cliëntleefplan staat hoe u wilt leven. Welke behoeften en wensen u heeft als het gaat om uw persoonlijke leefstijl, hobby's en maatschappelijke contacten. Het cliëntleefplan gaat ook over de inrichting van uw eigen leefomgeving en uw privacy. En wat uw wensen zijn op het gebied van eten en drinken en persoonlijke verzorging.

Voorbeelden

Met enkele voorbeelden kunnen we het cliëntleefplan verduidelijken. Mevrouw A. houdt van zingen en wil elke week naar haar zangclub, net als toen zij nog thuis woonde. In het cliëntleefplan staan de afspraken hoe de medewerkers mevrouw A hierbij kunnen helpen. Een ander voorbeeld. Mijnheer B. houdt van uitslapen en wil niet voor 23 uur naar bed. In het cliëntleefplan staan de afspraken over de persoonlijke verzorging die het dagritme van mijnheer B. respecteren.

Vier aandachtsgebieden

Zorgaanbieders zijn verplicht te werken met cliëntleefplannen en dat op een goede manier te doen. In het cliëntleefplan staan afspraken over de zorg- en dienstverlening, uitgesplitst in de volgende gebieden:
- lichamelijk welbevinden en gezondheid,
- woon- en leefomgeving,
- participatie en sociale redzaamheid, en
- mentaal welbevinden.

Voor wie is het cliëntleefplan bedoeld?

Het cliëntleefplan is bedoeld voor cliënten en voor alle medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de cliëntenzorg, zoals de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende, de andere zorgmedewerkers, de arts en de fysiotherapeut. Het cliëntleefplan is een hulpmiddel om u goede en verantwoorde zorg te kunnen geven. Het helpt alle betrokkenen beter met elkaar te communiceren en om goed met elkaar af te spreken wie wat doet.

Wat levert het op?

De zorg- en dienstverlening moet de kwaliteit van leven ondersteunen, niet alleen de kwaliteit van iemands gezondheid. Alleen u kunt bepalen wat daarbij belangrijk is. Van het cliëntleefplan mag u verwachten dat:
- zoveel mogelijk informatie wordt verzameld over wat kwaliteit van leven voor u betekent
- dat gezondheidsrisico's worden gesignaleerd
- dat de gesprekken en het overleg met u zorgvuldig worden gevoerd
- dat op basis daarvan goede afspraken met u worden gemaakt
- dat de gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en uitgevoerd
- dat de afspraken regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Informatie over de zorg in een Wlz-instelling kunt u vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland.

Verantwoording: bij het schrijven van de tekst over het cliëntleefplan is dankbaar gebruik gemaakt van teksten van LOC, Zeggenschap in zorg.