Informatie voor cliënten

Cliënten die gebruik maken van onze dagbesteding hebben geheugenproblemen of zijn beperkt in het bewegen of het psychisch functioneren. Anderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken bij het omgaan met anderen. Eén ding hebben onze cliënten gemeen; ze willen graag in beweging blijven, anderen ontmoeten en zinvol bezig zijn.

Hoe ziet de dag eruit?

Door een gevarieerd aanbod van activiteiten houden we uw geestelijke en lichamelijke conditie zo goed mogelijk op peil. Hierbij gaan we uit van uw wensen en behoeften. Zodat u de dag kunt doorbrengen zoals u dat graag wilt.

De activiteiten op onze dagcentra sluiten aan op uw interesses. Dat kan van alles zijn; zoals bakken en koken, zingen en dansen, wandelen of samen een boodschap doen. Bent u graag bezig in de buitenlucht? Dan bent u welkom op onze biologisch dynamische Stadstuinderij WTG om te zaaien, te plukken, te oogsten, bloemen te schikken en onkruid te wieden.

Op al onze locaties kunt u in ieder geval:

  • anderen ontmoeten
  • aan lichaamsbeweging doen
  • creatief bezig zijn
  • de krant (laten voor)lezen en samen bespreken
  • samen eten en drinken

 

De Oppeppers

De Oppeppers is er voor lotgenoten en heeft twee groepen. De ene voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en de andere voor mensen met geheugenproblemen. Beide groepen gaan ‘op stap’, de maatschappij in. Bijvoorbeeld samen een museum bezoeken, de natuur in of met elkaar wat drinken in een café of op een terras. 

Hoe kunt u zich bij ons aanmelden?

Wilt u zich aanmelden voor een van onze dagcentra of voor lotgenotengroep De Oppeppers? Of wilt u een kijkje komen nemen? Neem dan contact op met het dagcentrum van uw voorkeur. Onze medewerkers kunnen u informeren over het verkrijgen van de juiste indicatie. Zonder indicatie kunt u bij ons ook particulier terecht.

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar ons toekomen? Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden voor vervoer.

Wat kost deelname?

Voor deelname betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK, de hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Met uitzondering van Dagcentrum Heemstede, daar betaalt u een vast bedrag per dag(deel) aan de gemeente.

Meer informatie?

Bel dan rechtstreeks met een van onze dagcentra of De Oppeppers of bel onze centrale nummer 088 0404121.