Klachtenregeling

Als u tevreden bent, horen we dat graag. Toch kan het soms gebeuren dat u niet tevreden bent. Ook dat horen we graag. Want alleen dan kunnen we er iets aan doen. Wij zijn juist blij met klachten, want die stellen ons in staat om de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. U leest hierover meer in onze klachtenbrochure ‘Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!' Ze bevat informatie over de klachtenregeling en de klachtencommissie van SHDH.

Waarover kunt u klagen? 

U kunt klagen over van alles. Over praktische zaken en over organisatorische zaken. Bijvoorbeeld als u vindt dat er te weinig hulp is bij het aankleden. Of over de kwaliteit van de maaltijden.
Een klacht kan ook gaan over de manier waarop SHDH de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ-wet) uitvoert. Deze wet is soms ook van toepassing op mensen met dementie die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen.

Klachtenregeling 

Wanneer u een klacht heeft, kunt u die het beste eerst bespreken met een medewerker of diens leidinggevende. Als dat gesprek onvoldoende oplevert, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van SHDH. Dat geldt ook voor BOPZ-klachten.
Hoe de commissie te werk gaat, kunt u lezen in de klachtenregeling van SHDH. Die kunt u hier downloaden.

Klachtencommissie 

SHDH is aangesloten bij Quasir voor onafhankelijke klachtenbemiddeling. 

Wilt u meer informatie? 

Wilt u meer informatie over de klachtenregeling of de werkwijze van de klachtencommissie, neem dan contact op met:
Teake Ettema, ambtelijk secretaris klachtencommissie,
p/a Servicebureau SHDH
Jansstraat 27
2011 RT Haarlem
Telefoon: 023 514 95 14 of 06 104 728 23
E-mail:t.ettema@shdh.nl.