Bestuur en organisatie

Raad van Bestuur 

Stichting SHDH wordt bestuurd door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur is gevestigd op het volgende adres:
Jansstraat 27
2011 RT Haarlem
Telefoon: 023 514 95 16
E–mail: info@shdh.nl

Hier kunt u het organisatieschema van SHDH downloaden.

Ondersteunende diensten

Servicebureau
Jansstraat 27
2011 RT Haarlem
Telefoon: 023 514 95 00

Raad van Toezicht 

Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

  • de heer mr. P. Ingwersen, vice-voorzitter
  • mevrouw ing. J.L. Leenaars
  • de heer drs. R.J.J. van Soelen 
  • de heer drs. J.A.A. Rooijers
  • mevrouw mr. S.J. Koops-Ouwerkerk
  • de heer B. van Raalte.
     

Medezeggenschap

Elke locatie van SHDH heeft een eigen cliëntenraad, die overlegt met de directeur van die locatie.
Daarnaast is er een centrale cliëntenraad. Die vertegenwoordigt de cliëntenraden van de locaties. De centrale cliëntenraad overlegt regelmatig met de raad van bestuur. Het jaarverslag van de centrale cliëntenraad over 2016 kunt u hier downloaden.

SHDH heeft een ondernemingsraad, waarin de medewerkers van alle locaties vertegenwoordigd zijn. De ondernemingsraad overlegt regelmatig met de raad van bestuur.
Het jaarverslag van de ondernemingsraad over 2016 kunt u hier downloaden.

Jaardocument 

In het jaardocument legt SHDH ieder jaar verantwoording af over haar activiteiten. U kunt er ook lezen hoe de bestuurlijke organisatie in elkaar steekt en hoe SHDH de medezeggenschap heeft georganiseerd.
Jaardocumenten van SHDH (en van andere zorgaanbieders) kunt u downloaden via Jaarverslagen Zorg. Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de controleverklaring van de accountant. U kunt het jaardocument 2016 hier downloaden.