Algemeen

SHDH is actief in de ouderenzorg. U kunt bij ons terecht met uw vragen over een passende woonomgeving of dagbesteding, hulp bij het huishouden, of behandeling en begeleiding door een specialist ouderengeneeskunde.

Locaties

SHDH verleent zorg en diensten in Haarlem en omgeving. Wij doen dat in en vanuit verschillende locaties. Hier vindt u een overzicht van de SHDH-locaties. We noemden ze vroeger verzorgingshuizen of verpleeghuizen. Maar dat doen we liever niet meer. Bij de woorden verzorgingshuizen en verpleeghuizen ligt de nadruk op verzorgd en verpleegd worden. Bij SHDH vinden we goede zorg vanzelfsprekend, maar veel belangrijker vinden we het dat u zich thuis voelt en dat u prettig woont. En dan maakt het niet uit of u thuis woont of in een gebouw van SHDH.  
In de buurt van sommige locaties staan seniorenwoningen. Sommige cliënten wonen kortere of langere tijd bij SHDH, het liefst in een locatie in hun eigen buurt.

SHDH levert ook thuiszorg. U kunt daarbij denken aan hulp bij het huishouden of bij het opstaan en naar bed gaan of aan wondverzorging.
De medewerkers van de dienst Behandeling en Begeleiding zijn gespecialiseerd in gezondheidszaken bij ouderen. Dat betekent niet alleen lichamelijke gezondheid, maar ook een goede stemming en helder kunnen denken. Ze doen onderzoek, stellen een diagnose, geven adviezen en voeren behandelingen uit.
In Haarlem, Bloemendaal en Heemstede organiseert SHDH in een vijftiental dagcentra activiteiten voor mensen met dementie of een lichamelijke beperking.

Toekomstvisie 

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Maar wij willen ook dat u het naar uw zin heeft bij SHDH. Dat u uw leven leidt zoals u dat zelf wilt. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben aandacht en respect voor u en uw levensverhaal. Aandacht en respect zijn kernwaarden van SHDH, net als kwaliteit, samenwerken en ondernemen. Geïnspireerd door deze kernwaarden gaan medewerkers en vrijwilligers uit van wat u zelf kan en wil, en betuttelen ze niet. Veel cliënten en hun verwanten karakteriseren SHDH als ‘veilig, vertrouwd, vriendelijk, huiselijk en betrokken’.
SHDH heeft haar toekomstvisie vastgelegd in de Koers SHDH. De volledige tekst van de laatst vastgestelde koersnota vindt u hier. Een samenvatting vindt u hier. Samen met cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers spreken we over de visie en waar deze aangepast moet worden aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Heeft u vragen over ondersteuning of hulp? De cliëntadviseurs van SHDH staan voor u klaar.