Het revalidatieteam

“Wat heeft U nodig om weer naar huis te kunnen?”

De start van de behandeling

Uw doelen staan voor ons centraal. Bij de start van uw revalidatie maakt u kennis met de specialist ouderengeneeskunde. Deze zal met u uw doelen en verwachtingen doorspreken.
De doelen worden vastgelegd in een behandelplan en hieruit volgen afspraken over het revalidatietraject. Ook bespreekt de specialist ouderengeneeskunde met u het tijdspad waarin de doelen behaald kunnen worden.

De behandeling

Naast de specialist ouderengeneeskunde zijn er een tal van behandelaren die u kunnen ondersteunen in het behalen van uw doelen. Te denken valt aan de fysiotherapeut, de ergotherapeut maar ook bijvoorbeeld de diëtist, de logopedist en de psycholoog. Behandelaren zijn toegerust met de nieuwste kennis. De fysiotherapeuten en logopedisten beschikken zelfs over een kwaliteitskeurmerk uitgereikt door de zorgverzekeraars.
Over wat zij voor u kunnen betekenen kunt u meer lezen op de pagina van het behandelcentrum.

Samen met alle behandelaren zetten we alles op alles om uw zelfredzaamheid te vergroten. Hierbij besteden we als dat nodig is ook aandacht aan uw psychisch welbevinden. Nadat uw zelfstandigheid weer is vergroot kijken we vervolgens naar de specifieke bezigheden die u graag weer wilt oppakken.

Contactverzorgende

Op de afdeling waar u verblijft zal een van de verzorgende voor u de contactpersoon zijn voor alle vragen rondom uw revalidatie. Dit betreft een verzorgende met coördinerende taken en deze verzorgende neemt wekelijks de gemaakte afspraken met u door.