Voorbeelden

Maatschappelijk werk en verwerkingsprocessen

Van u wordt vaak veel doorzettingsvermogen gevraagd om met de beperkingen vanwege uw ziekte om te gaan. U kunt teleurgesteld raken omdat de mogelijkheden gering zijn. Het is belangrijk te leren die mogelijkheden in te zetten die haalbaar zijn. Tevreden zijn met kleine stapjes vooruit of met behoud van het huidige functioneren. Het kan zijn dat u terugverlangt naar het oude leven zonder de beperkingen die u nu ervaart. Niet alle inspanningen leiden tot verbetering. Ook bij het acceptatieproces van wat niet meer mogelijk is, kan het maatschappelijk werk een rol spelen door stil te staan bij het verdriet over de onmogelijkheden en daarnaast te kijken naar de toekomst die nog wel in het bereik ligt.

De begeleiding kan bestaan uit:

 • Stil staan bij de huidige situatie;
 • Luisteren naar uw ervaringen;
 • Gelegenheid bieden om uw verdriet te uiten;
 • Inzicht geven aan u als cliënt en familie over mogelijkheden die er zijn;
 • Gezamenlijk zoeken naar alternatieven.

 
Doelen

 • "Ik kan beter met mijn situatie omgaan."
 • "Ik kan weer kijken naar de 'veranderde' toekomst."


Maatschappelijk werk en systeemgericht werken

Een ziekte krijgt u niet alleen, ook uw partner en kinderen ondervinden het verdriet van wat u is overkomen. De ander kan hier soms niet of moeilijk mee omgaan. Om samen aan een 'veranderde' toekomst te werken wordt ook uw omgeving betrokken bij de behandeling. De bedoeling is dat u samen met uw omgeving uw leven opnieuw vorm geeft. Het maatschappelijk werk kan u hierbij ondersteunen.

De begeleiding kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie geven;
 • Luisteren naar ieders ervaringen;
 • Activiteiten samen doen;
 • Gezamenlijk toekomstplannen maken.

 
Doelen

 • "Ik en mijn omgeving hebben kennis en inzicht in mijn situatie."
 • "Het verdriet heeft plaats gemaakt voor acceptatie."
 • "Er is weer een toekomst samen."


Maatschappelijk werk en juridische en financiële ondersteuning

Voordat u bij een maatschappelijk werker komt, zijn sommige problemen al hoog opgelopen. U heeft bijvoorbeeld al een aantal maanden de huur niet kunnen betalen of andere financiële zaken niet meer goed kunnen afronden. Door bijvoorbeeld achteruitgang van uw geheugen kunt u hierdoor ineens in de problemen komen. Ook kan het zijn dat u door alle formulieren het overzicht kwijt raakt. Als maatschappelijk werker proberen we samen met u alles weer in orde te maken of te zoeken naar een instantie die u hierbij kan ondersteunen.

De begeleiding kan bestaan uit:

 • Rekeningen ordenen;
 • Onderzoeken welke oplossing voor u van toepassing zijn;
 • Instanties aanschrijven;
 • Uitstel van betalingen regelen.

 
Doelen

 • "Ik heb weer overzicht over mijn financiën."
 • "Mijn administratie is weer op orde."
 • "Verdere schulden heb ik kunnen voorkomen."

 

Maatschappelijk werk en wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg

De maatschappij wordt al ingewikkelder, er zijn veel wetten en regels. Ouderen hebben vaak moeite om van sociale regelgeving gebruik te maken. Maar er zijn voorzieningen specifiek voor ouderen. Hoe en van welke regelgeving u gebruik kan maken, kan het maatschappelijk werk u vertellen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsalarmering of de gemeentelijke openbaarvervoerpas voor ouderen.
Welke stappen kunt u ondernemen om voor een bijzondere bijstand in aanmerking te komen?
Het maatschappelijk werk kan u hierbij helpen.

De begeleiding kan bestaan uit:

 • Met voorzieningen sociale contacten onderhouden;
 • Uw sociale contacten uitbreiden;
 • Langer zelfstandig thuis blijven wonen;
 • Ondersteuning krijgen bij de zoektocht in gezondheidszorgland.

 
Doelen

 • "Ik kan met alle voorzieningen langer thuis blijven wonen."
 • "Ik maak gebruik van speciaal vervoer zodat ik bij andere op bezoek kan   gaan."
 • "Ik weet bij welke instanties ik hulp kan zoeken."


Wonen met zorg en kennis van sociale instanties in de regio.

Ouderen die zorg ontvangen, maken vaak gebruik van zorginstellingen zoals verpleeghuis of zorgcentrum. De maatschappelijk werker kan u helpen door informatie te geven welke zorginstelling het beste bij u past. Zij is vaak ook op de hoogte van wachtlijsten en welke indicatie u voor een bepaalde zorg nodig heeft. Zij kan u helpen de juiste indicatie aan te vragen bij het CIZ. Als cliënt houdt u een eigen verantwoordelijkheid in het zoeken naar een evenwicht tussen datgene wat een instelling u kan geven en wat u vraagt, ook uw naaste betrokkenen willen hier vaak een inbreng hebben. Het zal duidelijk zijn dat hier sprake kan zijn van botsende waarden, inzichten en belangen. De maatschappelijk werker helpt u voorwaarden te scheppen die het voor u gemakkelijker maken om eigen keuzes te maken en te verwoorden.

De begeleiding kan bestaan uit:

 • Informatie en advies geven over zorginstellingen;
 • Ondersteunen van het regelen van de nodige formaliteiten;
 • Ondersteunen bieden tijdens de overgang van huis naar een zorginstelling;
 • Samen met u kijken naar het 'gezonde' deel van u om als mens een plaats te creëren in de maatschappij.

 
Doelen

 • "Ik heb voldoende informatie om bewuste keuzes te maken over mijn toekomstige woonvorm." 
 • "Ik woon op een plezierige wijze in de instelling van mijn keuze."