Vergoedingen en Verwijzingen

Vergoeding

De vergoeding voor maatschappelijk werk loopt via de WMO. Er is een indicatie nodig die aangevraagd kan worden bij het WMO loket. Voor de ondersteuning die u krijgt, kan sprake zijn van een inkomensafhankelijke bijdrage.
Tijdens de eerste afspraak kunt u aangeven of u hulp bij het aanvragen van de indicatie nodig heeft.

Waar vindt de begeleiding plaats?

Wij beschikken op de diverse locaties van SHDH over gespreksruimtes. U bent daar van harte welkom.

Ook bieden wij de begeleiding bij u thuis aan. Zo kunt u gebruik maken van onze expertise in uw eigen vertrouwde omgeving
De vergoeding van maatschappelijk werk is niet geregeld in de basisverzekering. Met het zorgkantoor en SHDH zijn er op dit moment aparte afspraken gemaakt, waardoor wij maatschappelijk werk bij u thuis kunnen aanbieden zonder dat er voor u kosten aan zijn verbonden.

Als u een indicatie voor WLZ-zorg heeft, kan - afhankelijk van uw indicatie - ook het maatschappelijk werk hieronder vallen. Wij kunnen samen met u bekijken welke begeleiding u nodig heeft en of deze vergoed wordt door de WLZ.

Verwijzing

Wanneer u denkt dat maatschappelijk werk u iets te bieden heeft, raadpleeg dan uw (huis)arts of specialist. U kunt ook rechtstreeks een afspraak met ons maken.
De maatschappelijk werker zal uw (huis)arts of verwijzer informeren over de behandeling.
Klik hier om het verwijsformulier te downloaden.