Specialisaties

Naast brede ervaring in maatschappelijk werk hebben de maatschappelijk werkers zich gespecialiseerd in de begeleiding bij signalen van ouderenmishandeling en  in de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson.

ParkinsonNet
ParkinsonNet is een landelijk netwerk waarbij zorgverleners zijn aangesloten die gespecialiseerd zijn in behandeling en begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). Per regio is een team van zorgverleners gevormd, die hierbij nauw samen werken: maatschappelijk werkers, maar ook ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, neurologen en parkinsonverpleegkundigen. Dat komt de behandeling ten goede. Daarnaast helpen zij elkaar op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en werken zij samen aan een kwalitatief goede behandeling.

 

Consultatienetwerk Ouderenmishandeling
De maatschappelijk werkers van SHDH zijn aangesloten bij het regionale Consultatienetwerk Ouderenmishandeling, dat deel uitmaakt van het Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland.


Logo huiselijk geweld