Maatschappelijk werk

'Samen zoeken naar een nieuwe balans in het leven'

Wat is maatschappelijk werk?

U kunt bij het maatschappelijk werk terecht om met iemand van gedachten te wisselen over uw problemen of over persoonlijke vragen. De maatschappelijk werker begeleidt u en uw verwanten in de zoektocht naar een nieuwe balans in uw leven.

Voor wie is maatschappelijk werk?

Als u of uw verwanten vragen of problemen hebben ten gevolge van een ziekteproces, veranderde situatie of omgeving, kunt u terecht bij de maatschappelijk werker. Zij kan u hierin begeleiden of uw vragen op allerlei terreinen beantwoorden.
U kunt dan denken aan:

  • Ondersteuning bij de verwerking van verlies en achteruitgang;
  • Vragen over financiën, uitkeringen en contacten met andere instanties;
  • Vragen over bewindvoering en mentorschap;
  • Vragen op het gebied van wonen en woonvormen;
  • Vragen over indicaties of hulp bij het aanvragen hiervan;
  • Ondersteuning bij communicatie tussen u, uw verwanten en uw hulpverleners;
  • Ondersteuning bij het opbouwen en versterken van het sociaal netwerk;
  • Ondersteunen van verwanten.

 
Wat doet maatschappelijk werk?

De maatschappelijk werker brengt samen met u uw problemen in kaart. Uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk zelfredzaam blijft. Door voorlichting en gesprekken versterken wij uw veerkracht en kennis en die van uw naasten. Wij ondersteunen u, zodat u uw eigen beslissingen kunt blijven nemen.
De maatschappelijk werker werkt nauw samen met andere vakgebieden van SHDH en externe instanties, zoals het CIZ, de gemeente en MEE.