Vergoedingen en Verwijzingen

Vergoeding

De vergoeding van een specialist ouderengeneeskunde is niet geregeld in de basisverzekering. Met het zorgkantoor en SHDH zijn er op dit moment aparte afspraken gemaakt waardoor wij u deze dienstverlening bij u thuis kunnen aanbieden zonder dat er voor u kosten aan zijn verbonden.

Als u een indicatie voor WLZ-zorg heeft kan, afhankelijk van uw indicatie, ook de specialist ouderengeneeskunde hieronder vallen. Zodra dat zo is, zal onze specialist ouderengeneeskunde de medische zorg overnemen van uw huisarts.

Verwijzing

Wanneer u denkt dat de specialist ouderengeneeskunde iets voor u kan betekenen, raadpleeg dan uw (huis)arts of specialist.
De specialist ouderengeneeskunde zal uw huisarts of verwijzer informeren over de behandeling.
Klik hier om het verwijsformulier te downloaden.

Waar vindt de behandeling plaats?

Wij beschikken op de diverse locaties van SHDH over goede behandelruimtes. U bent daar van harte welkom.
Ook bieden wij de behandeling bij u thuis aan. Zo kunt u gebruik maken van onze expertise in uw eigen vertrouwde omgeving.