Specialisten ouderengeneeskunde

'Specialist in het verpleeghuis en daar buiten'

Wat is een specialist ouderengeneeskunde?

De specialist ouderengeneeskunde heeft zich gespecialiseerd in de zorg en behandeling van ouderen en chronisch zieken. Ouderen hebben vaak meerdere ziektebeelden en naast elkaar. Deze ziektebeelden en hun behandelingen kunnen elkaar zowel positief als negatief beïnvloeden. Dat heeft dan weer een effect op het dagelijks functioneren. De specialist ouderengeneeskunde is getraind in het uiteenrafelen van deze wirwar en zal samen met u bekijken, hoe we u kunnen helpen.

Voor wie is de specialist ouderengeneeskunde?

Allereerst is de specialist ouderengeneeskunde de huisarts voor alle mensen die in het verpleeghuis wonen. Naast ‘gewone’ klachten heeft de specialist ouderengeneeskunde kennis van ziektebeelden die vooral op oudere leeftijd voorkomen. Steeds vaker wordt daarom ook buiten van het verpleeghuis een beroep gedaan op de specialist ouderengeneeskunde. Zo kan deze ingeschakeld worden bij cliënten in het verzorginghuis of thuis, bijvoorbeeld wanneer sprake is van geheugenproblemen of meerdere ziektebeelden naast elkaar.

Wat doet een specialist ouderengeneeskunde?

De specialist ouderengeneeskunde inventariseert de klachten en mogelijkheden en maakt met u een plan van aanpak (het cliëntleefplan). Hij werkt hierbij nauw samen met andere zorgverleners zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, verzorgenden en verpleegkundigen. Samen vormen zij een multidisciplinair team. De specialist ouderengeneeskunde is hierin de centrale persoon, hij bewaakt de voortgang en hakt zo nodig knopen door als dat nodig is.