Voorbeelden

(Neuro)psychologische diagnostiek

Wanneer u twijfelt over uw denkvermogen, bijvoorbeeld omdat u recent een beroerte heeft doorgemaakt, kan de psycholoog duidelijkheid geven door afnemen van een neuropsychologisch onderzoek, waarbij door middel van testen en vragenlijsten de werking van uw hersenen (geheugen, concentratie, visueel-ruimtelijk functioneren) in kaart kan worden gebracht. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek krijgt u tips en adviezen om -waar mogelijk- uw klachten te verminderen.
Ook kan de psycholoog onderzoek doen wanneer u merkt dat u zich somber of angstig voelt, om te bekijken wat er aan de hand kan zijn. Dit gebeurt meestal bij de start van een psychologische behandeling.

Doelen

  • “Nu ik weet dat ik dingen niet goed kan onthouden, kan ik gaan zoeken naar oplossingen hiervoor ”
  • “Doordat ik nu begrijp wat mijn partner niet goed kan en waarom dit zo is, kan ik hem beter ondersteunen”

 

Psychologische behandeling

Wanneer u zich bijvoorbeeld erg somber voelt, kan de psycholoog u helpen door met een behandeling te starten. Hierbij kan dan gebruik worden gemaakt van cognitieve gedragstherapie, rationeel-emotieve therapie (RET), oplossingsgerichte therapie, ontspanningsoefeningen, systeemtherapie of een combinatie hiervan.
Tijdens de sessies (die vaak om de twee weken plaats vinden, maar hiervan kan ook worden afgeweken) is er ruimte om te praten over de problemen die u tegenkomt en hoe u eraan kunt werken om deze te verminderen. Vaak wordt ook afgesproken om in de periode tussen de sessies aan de slag te gaan met huiswerk, bijvoorbeeld het toepassen van ontspanningsoefeningen of het bijhouden van een dagboekje.

Doelen

  • “Doordat ik er aan werk om mijn angstklachten de baas te zijn en te blijven, lukt het me weer om onder de mensen te komen, zonder in paniek te raken” 
  • “Doordat ik nu praat over mijn sombere gevoelens, lukt het me om ook weer positieve dingen in mijn leven te ontdekken”


Psychologie en Mantelzorggroepen

Op verschillende locaties verzorgen onze psychologen mantelzorggespreksgroepen met als doel om u, als mantelzorger, te ondersteunen. Veelal zijn dit mantelzorgers die zorg dragen voor een naaste die lijdt aan dementie.

Doelen

  • “Doordat ik in de gespreksgroep in contact kom met andere lotgenoten, merk ik dat ik niet de enige ben die in deze situatie zit. Dit steunt mij.”
  • “Door deel te nemen aan de gespreksgroep begrijp ik het gedrag van mijn partner beter en lukt het mij om met dit gedrag om te gaan”