Voorbeelden

 

De psycholoog en de ziekte van Parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen last hebben van depressieve symptomen. U voelt zich dan somber, hebt minder interesse in uw omgeving/ bezigheden of u piekert veel. Ook is er bij de ziekte van Parkinson soms sprake van angsten: angsten voor off-periodes, angst voor de toekomst. Deze angsten hebben grote invloed op uw lijf. U kunt bijvoorbeeld veel spanning voelen of u benauwd voelen.
De psycholoog kan ook onderzoek doen wanneer u vragen heeft. Bijvoorbeeld als verandering merkt in uw concentratie, geheugen of het plannen en organiseren van bezigheden. Daarbij is er ook aandacht voor de zaken waar uw partner/ mantelzorger tegen aan loopt.
Behandeling door de psycholoog kan leiden tot vermindering van de angstklachten en opklaren van de depressie en bestaat bijvoorbeeld uit: cognitieve gedragstherapie, rationeel-emotieve therapie (RET), oplossingsgerichte therapie, ontspanningsoefeningen, systeemtherapie of een combinatie hiervan. De gesprekken vinden over het algemeen om de week plaats.

Doelen

Samen met u worden doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • "Door de gesprekken pieker ik minder en voel ik mij beter".
 • "Ik voel mij nu minder angstig en kan mijn bezigheden weer oppakken zonder dat de angst me hierin belemmert".
 • "Doordat ik nu beter kan omgaan met het feit dat ik mij minder kan concentreren lukt het mij beter de krant weer te lezen". 

   

(Neuro)psychologische diagnostiek

Wanneer u twijfelt over uw denkvermogen, bijvoorbeeld omdat u recent een beroerte heeft doorgemaakt, kan de psycholoog duidelijkheid geven door afnemen van een neuropsychologisch onderzoek, waarbij door middel van testen en vragenlijsten de werking van uw hersenen (geheugen, concentratie, visueel-ruimtelijk functioneren) in kaart kan worden gebracht. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek krijgt u tips en adviezen om -waar mogelijk- uw klachten te verminderen.
Ook kan de psycholoog onderzoek doen wanneer u merkt dat u zich somber of angstig voelt, om te bekijken wat er aan de hand kan zijn. Dit gebeurt meestal bij de start van een psychologische behandeling.

Doelen

 • “Nu ik weet dat ik dingen niet goed kan onthouden, kan ik gaan zoeken naar oplossingen hiervoor ”
 • “Doordat ik nu begrijp wat mijn partner niet goed kan en waarom dit zo is, kan ik hem beter ondersteunen”

 

Psychologische behandeling

Wanneer u zich bijvoorbeeld erg somber voelt, kan de psycholoog u helpen door met een behandeling te starten. Hierbij kan dan gebruik worden gemaakt van cognitieve gedragstherapie, rationeel-emotieve therapie (RET), oplossingsgerichte therapie, ontspanningsoefeningen, systeemtherapie of een combinatie hiervan.
Tijdens de sessies (die vaak om de twee weken plaats vinden, maar hiervan kan ook worden afgeweken) is er ruimte om te praten over de problemen die u tegenkomt en hoe u eraan kunt werken om deze te verminderen. Vaak wordt ook afgesproken om in de periode tussen de sessies aan de slag te gaan met huiswerk, bijvoorbeeld het toepassen van ontspanningsoefeningen of het bijhouden van een dagboekje.

Doelen

 • “Doordat ik er aan werk om mijn angstklachten de baas te zijn en te blijven, lukt het me weer om onder de mensen te komen, zonder in paniek te raken” 
 • “Doordat ik nu praat over mijn sombere gevoelens, lukt het me om ook weer positieve dingen in mijn leven te ontdekken”


Psychologie en Mantelzorggroepen

Op verschillende locaties verzorgen onze psychologen mantelzorggespreksgroepen met als doel om u, als mantelzorger, te ondersteunen. Veelal zijn dit mantelzorgers die zorg dragen voor een naaste die lijdt aan dementie.

Doelen

 • “Doordat ik in de gespreksgroep in contact kom met andere lotgenoten, merk ik dat ik niet de enige ben die in deze situatie zit. Dit steunt mij.”
 • “Door deel te nemen aan de gespreksgroep begrijp ik het gedrag van mijn partner beter en lukt het mij om met dit gedrag om te gaan”