Psychologie

Wat is een psycholoog?

De psychologen van SHDH zijn gespecialiseerd in de ontwikkelingen en de problemen van ouderen en hebben specifieke kennis van zorg en begeleiding. Ouderen hebben door hun leeftijd levenservaring en inzicht, maar zijn tegelijkertijd kwetsbaarder voor verlies en lichamelijke achteruitgang. De psycholoog richt zich zowel op de ouder wordende mens zelf, als op de mensen in hun directe omgeving, zoals naasten of zorgverleners. De psycholoog is deskundig op het gebied van geestelijk welbevinden.

Voor wie is een psycholoog?

U kunt de psycholoog onder andere inschakelen bij:

  • Cognitieve klachten, zoals vergeetachtigheid, moeite met het vinden van woorden en namen;
  • Emotionele klachten, zoals verdrietiger zijn dan voorheen, niet meer kunnen genieten van dingen;
  • Levensvragen zoals moeite om te gaan met het verlies van een dierbaar iemand, problemen met ouder worden;
  • Specifieke andere vragen, zoals onzekerheid of langer thuis wonen nog wel veilig is, lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is.

 

Wat doet een psycholoog?

De psycholoog brengt samen met u en eventueel uw naasten uw situatie in kaart.
Dit kan door gesprekken te voeren; soms gebruikt de psycholoog hierbij vragenlijsten en ander testmateriaal.
Samen met u stelt de psycholoog vervolgens een plan van aanpak op om uw klacht te verminderen of beter met de klacht te leren omgaan. Hierbij staat uw vraag natuurlijk centraal. We zoeken samen met u naar de meest passende therapie. Meestal zijn dit een paar gesprekken, soms duurt het wat langer.