Vergoedingen en Verwijzingen

Vergoeding

De vergoeding voor logopedie is geregeld in de basisverzekering. Behalve stottertherapie worden alle behandelingen volledig vergoed. U heeft recht op maximaal 30 minuten logopedie per dag. Bij afasietherapie heeft u recht op maximaal 1 uur per dag, mits de afasietherapie expliciet benoemd wordt op de verwijzing. Er zijn geen beperkingen in de frequentie en het aantal behandelingen.

Elke ziektekostenverzekering hanteert echter andere regels. Informatie over vergoeding van logopedie kunt u verkrijgen bij uw eigen verzekeraar.
Als u een indicatie voor Wlz-zorg heeft kan, afhankelijk van uw indicatie, ook de logopedie hieronder vallen. Wij kunnen samen met u bekijken welke behandelingen u nodig heeft en of deze vergoed worden via de Wlz of door uw ziektekostenverzekering.
 

Verwijzing

Wanneer u denkt dat de logopedist iets voor u kan betekenen, overlegt u dan met uw (huis)arts of specialist. U kunt ook rechtstreeks een afspraak met ons maken.
De logopedist zal uw huisarts of verwijzer informeren over uw behandeling.
Klik hier om het verwijsformulier te downloaden.

Waar vindt de behandeling plaats

Wij beschikken op de diverse locaties van SHDH over een goed geoutilleerde behandelruimte voor de logopedie. U bent daar van harte welkom.
Ook bieden wij de behandeling bij u thuis aan. Zo kunt u gebruik maken van onze expertise in uw eigen vertrouwde omgeving.