Specialisaties

Naast de ruime ervaring in het werken met ouderen hebben een aantal van onze logopedisten een aanvullende opleiding gevolgd.

ParkinsonNet
ParkinsonNet is een landelijk netwerk waarbij zorgverleners zijn aangesloten die gespecialiseerd zijn in behandeling en begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). Per regio is een team van zorgverleners gevormd, die hierbij nauw samen werken: logopedisten maar ook ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkenden, neurologen en parkinsonverpleegkundigen. Dat komt de behandeling ten goede. Daarnaast helpen zij elkaar op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en werken zij samen aan een kwalitatief goede behandeling.


 

Afasietherapeuten
Drie van onze logopedisten staan geregistreerd in het afasieregister van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Deze registratie houdt in dat de logopedisten bij een afasie een uur mogen behandelen en declareren, om zo de behandeling bij afasie zo optimaal mogelijk vorm te geven.