Voorbeelden

Vieringen

De geestelijk verzorger organiseert voor een ieder toegankelijke kerkdiensten in onze huizen en leidt ook zelf vieringen. De frequentie en het tijdstip is in elk huis weer anders, nadere informatie kunt u opvragen bij de desbetreffende receptie. Naast deze diensten organiseert de geestelijk verzorger ook één of twee keer per jaar een herdenkingsavond. Daar zijn zowel de familie van overleden cliënten als medebewoners, medewerkers en vrijwilligers van harte welkom voor een moment van stilstaan, bezinning en herdenken.
 

Rituelen en symbolen 

Een ritueel helpt mensen door soms ingrijpende situaties heen en geeft vorm in een als chaotisch beleefde wereld. Door deelname aan handelingen als het aansteken van een kaars, het noemen van namen van verloren geliefden, een bloem zetten bij een foto, het uitspreken van een spreuk of gedicht, een bijbelvers of een gebed, een ziekenzalving of een zelfgekozen passende handeling kan iemand zich gesteund voelen op zijn of haar weg.
 

Individuele gesprekken en gespreksgroepen

Naast individuele gesprekken en momenten leidt de geestelijk verzorger ook regelmatig gezamenlijke gesprekken waarbij het delen van ervaringen op de voorgrond staat. Gespreksonderwerpen worden zoveel mogelijk samen gekozen met het oog op wat actueel is voor de deelnemers.

'Ze zeggen vaak dat je oude bomen niet moet verplanten.
Soms voelen bewoners zich letterlijk ontworteld en moeten opnieuw aarden.
Door over deze gevoelens te praten, kan er een weg gezocht worden.'

 

Uitvaartplechtigheid

De geestelijk verzorgers kunnen op uw verzoek meewerken aan een uitvaart.