Stiltecentrum en vrijwilligers

Stiltecentrum

Op sommige van onze locaties kunt u een stiltecentrum vinden. Het stiltecentrum is een plaats om je even terug te trekken en alleen te zijn. Je kunt er je gedachten maar wat laten gaan of ze juist ordenen, je kunt er concentratie zoeken en dichter bij de bronnen komen van waaruit je inspiratie en kracht opdoet.
Desgewenst kan een stiltecentrum ook beschikbaar worden gesteld voor (kleinschalige) condoleancebijeenkomsten of andere liturgische vieringen, rituelen en bezinningsmomenten. Mocht daar behoefte aan zijn, overlegt u dan met de betrokken geestelijk verzorger.
 

Vrijwilligers

Bij vieringen en gespreksgroepen of andere activiteiten wordt de geestelijk verzorger nogal eens bijgestaan door vrijwilligers. Zij begeleiden zo nodig cliënten naar of van de vieringen, helpen met klaarmaken van een ruimte, assisteren bij de vieringen etc. Vrijwilligers komen uit allerlei achtergronden en worden deskundig begeleid door de geestelijk verzorger en een vrijwilligerscoördinator van het huis. Hebt u belangstelling om vrijwilliger te worden, neemt u dan contact op met de betreffende geestelijk verzorger.