Geestelijke verzorging

'Dat ieder mens zich gezien, gehoord en gekend mag weten'

Wat is een geestelijk verzorger?

De geestelijk verzorger is een pastor of dominee die met u zoekt naar wat u kan helpen in moeilijke periodes in uw leven. De geestelijk verzorger is er om u op verschillende manieren te ondersteunen en probeert aan te sluiten bij uw achtergrond en behoeften.
Uiteraard is de pastor of dominee van uw eigen gemeente of parochie ook van harte welkom om u te bezoeken in het verzorgings- of verpleeghuis.

Voor wie is een geestelijk verzorger?

Hij heeft aandacht voor u als mens die: 

  • zomaar een luisterend oor zoekt;
  • ziek bent en zich zorgen maakt; 
  • vragen over de zingeving zoals over angst en vertrouwen, relaties, persoonlijk verlies, levenseinde;
  • behoefte hebt aan een pastoraal gesprek;
  • geïnteresseerd bent in de kerkdienst of een gespreksgroep;
  • zich alleen voelt.

 

Wat doet een geestelijk verzorger?

De geestelijk verzorger onderzoekt met u naar wat u kan helpen met behulp van gesprekken, vieringen, rituelen en symbolen. Hij doet dat met professionaliteit en medemenselijkheid voor iedereen, ongeacht de levensbeschouwing.
Door zijn ambts- of beroepsgeheim doet hij dat ook als vertrouwenspersoon vanuit een vrijplaats binnen de organisatie, zonder dat u een verwijsbriefje nodig hebt. Wanneer u wilt, bezoekt de geestelijk verzorger u.