Voorbeelden

Ergotherapie en de ziekte van Parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen problemen ondervinden bij hun dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zelfverzorging, vervoer, huishouden, communicatie, vrijetijdsbesteding en werk.
In de praktijk blijkt vaak dat cliënten bij de ergotherapeut komen als men reeds grote belemmeringen ondervindt. De ergotherapeut kan echter al geraadpleegd worden wanneer er in lichte mate problemen worden ervaren. Een vroegtijdige aanpak kan voorkomen dat problemen onnodig lang blijven bestaan. Indien uw mantelzorger vragen heeft rondom uw verzorging/begeleiding kan ook hier de ergotherapeut in ondersteunen.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • “Nu ik geleerd heb hoe ik mijn energie beter over de dag kan verdelen, kan ik mijn hobby fotografie weer uitvoeren en houd ik naast mijn werk toch nog tijd over voor leuke dingen”,
 • ” Soms blokkeer ik in het bewegen (bevriezen), maar ik heb geleerd dat het ritme van een liedje mij weer helpt om door te lopen.”  
 • “Mijn vader heeft moeite om instructies vlot te begrijpen. Door hem hierin mondeling stap voor stap te begeleiden, is hij beter in staat om met zijn rollator te lopen”. 

 

 

Ergotherapie bij chronische gewrichtsklachten (reuma en artrose)

Pijn, stijfheid en vermoeidheid door chronische gewrichtsklachten kunnen in het dagelijks leven tot beperkingen leiden. Allerlei handelingen kunnen niet meer uitgevoerd worden op de vertrouwde manier.
Vaak komen cliënten pas bij de ergotherapeut als ze al grote belemmeringen ondervinden. Beter is het om te komen wanneer de problemen nog niet zo groot zijn. Een vroegtijdige aanpak kan namelijk voorkomen dat problemen onnodig lang blijven bestaan.

De ergotherapeut kan adviseren over:

 • Houdingen en handelingen die minder belastend zijn voor de gewrichten;
 • De aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen;
 • Het anders uitvoeren van handelingen;
 • Een betere verdeling van energie en omgang met pijn en vermoeidheid.

De ergotherapeut is er ook om vragen te beantwoorden van uw verwanten over uw verzorging of begeleiding.
Voordat de ergotherapeut gaat behandelen, brengt hij samen met u uw wensen en behoeften in kaarten zo nodig die van uw verwanten.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • "Ik kan weer zelf in en uit bed komen, waardoor ik ’s nachts geen hulp nodig heb van mijn echtgenoot." 
 • "Ik verdeel mijn activiteiten nu beter over de dag waardoor ik minder gewrichtsklachten heb."


Ergotherapie bij een beroerte of ander hersenletsel

Hersenletsel door een tumor, contusio, een beroerte of cerebro vasculair accident (CVA) betekent een ingrijpende verandering in iemands leven. Dit geldt zowel voor degene die getroffen is als voor de mensen in de naaste omgeving. De gevolgen van hersenletsel kunnen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich beweegt. Maar ze kunnen ook onzichtbaar zijn, omdat het gaat om veranderingen in denken, gevoelens en gedrag. Mensen met hersenletsel die gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunnen uitvoeren, kunnen baat hebben bij ergotherapie. Voordat de ergotherapeut start met de behandeling, brengt hij samen met u uw wensen en behoeften in kaart en zo nodig die van uw verwanten.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • "Ik kan eenhandig koken en kan dit daardoor weer zelfstandig."
 • "Ik kan mijzelf aankleden zonder hulp."
 • "Doordat ik geleerd heb bepaalde geheugensteuntjes te gebruiken, vergeet ik minder en kan ik mij beter aan afspraken houden."
 • "Ik kan beter omgaan met de handicaps en gedragsveranderingen van mijn partner die een CVA heeft gehad."

 

Ergotherapie bij orthopedische operaties

Na een trauma of door ernstige chronische gewrichtsklachten moet men soms geopereerd worden. Meestal betreft dit heup- of knieoperaties. Na de operatie kunnen sommige handelingen niet of moeizaam worden uitgevoerd; vooral de zelfverzorging en de mobiliteit kunnen problemen opleveren.
De ergotherapeut kan adviseren over:

 • Houdingen en handelingen die minder belastend zijn voor de gewrichten;
 • Het anders uitvoeren van handelingen;
 • Een betere verdeling van de energie en omgang met pijn en vermoeidheid;
 • De aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen voor de zelfverzorging en het verplaatsen binnen- en buitenshuis;
 • Aanpassingen aan de woning.

Ook vóór de operatie kunt u de ergotherapeut al inschakelen om alvast de nodige adviezen door te nemen en ervoor te zorgen dat eventuele hulpmiddelen en voorzieningen geregeld zijn voordat u weer naar huis gaat. Voordat de ergotherapeut start met de behandeling brengt hij uw wensen en behoeften in kaart en zo nodig van uw verwanten.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • "Doordat er een douchestoeltje was geregeld kon ik zelfstandig douchen toen ik naar huis ging."
 • "De drempel bij de voordeur is tijdelijk aangepast, zodat ik hier met mijn rollator overheen kan."

 

Ergotherapie bij COPD

Een chronische luchtwegaandoening (COPD) betekent vaak een ingrijpende beperking in het dagelijkse leven van een persoon zelf en voor de mensen in zijn naaste omgeving.
Mensen met COPD weten hoe het voelt om steeds weer buiten adem te zijn. In de praktijk blijkt vaak dat cliënten bij de ergotherapeut komen als men al grote belemmeringen ondervindt. De ergotherapeut kan echter al geraadpleegd worden wanneer in lichte mate problemen worden ervaren. Een vroegtijdige aanpak kan voorkomen dat problemen onnodig lang blijven bestaan. Indien uw verwanten vragen hebben rondom uw verzorging/begeleiding kan ook hier de ergotherapeut in ondersteunen.
U kunt ergotherapie aanvragen als u door COPD problemen ondervindt bij uw dagelijkse activiteiten op het gebied van wonen, hobby, vrije tijd, zelfverzorging, vervoer, communicatie en/of huishouden. Voordat de ergotherapeut start met de behandeling brengt hij uw wensen en behoeften in kaart en zo nodig van uw verwanten.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • "Ik kan weer zelfstandig op de eerste etage van mijn woning komen."
 • "Ik kan weer mijn eigen avondeten bereiden zonder dat dit mij teveel energie kost."

 

Ergotherapie bij geheugenstoornissen

Ook bij lichte/matige geheugenstoornissen kan de ergotherapeut u helpen zo goed mogelijk zelfstandig te blijven functioneren.
Er wordt gekeken op welke manier de oudere nog vaardigheden kan aanleren of hoe hij kan vasthouden wat hij nog kan. Dit kan door oefenen van de handelingen, het aanleren van een andere manier van handelen of het leren omgaan met aanpassingen.
Vaak zijn er ook verwanten betrokken bij het dagelijks functioneren. Ook zij kunnen vragen hebben, bijvoorbeeld over de verzorging of begeleiding van hun partner of ouder. Samen met alle betrokkenen kan de ergotherapeut adviseren hoe de dagelijkse handelingen zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd en hoe de begeleiding zo goed mogelijk gedaan kan worden.

Voordat de ergotherapeut start met de behandeling brengt hij uw wensen en behoeften in kaart en zo nodig van uw verwanten.

Doelen
Samen met u en indien gewenst uw verwanten worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • "Ik kan weer zelfstandig naar de zangvereniging."
 • "Door mijn agenda goed bij te houden, vergeet ik niet zo snel meer een afspraak."
 • "Ik kan mijn partner helpen bij het wassen en aankleden, zonder steeds maar weer de strijd aan te gaan."