Ergotherapie

Specialisaties

Naast ruime ervaring in het werken met ouderen heeft een aantal van onze ergotherapeuten een aanvullende opleiding gevolgd. Ook neemt een aantal deel aan een landelijk netwerk.

Ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers aan huis (EDOMAH)
Edomah is een behandelmethode voor ouderen met dementie. Het bijzondere van deze behandelmethode is dat zowel de behoeften van de oudere met dementie als van de verwanten centraal staan.
Er wordt gekeken op welke manier de oudere nog vaardigheden kan aanleren of hoe hij kan vasthouden wat hij nog kan. Vaak zijn grote vooruitgangen te boeken door kennis over te dragen, samen handelingen te oefenen, activiteiten te structureren of te begeleiden hoe men kan omgaan met bepaald gedrag.

ParkinsonNet
ParkinsonNet is een landelijk netwerk waarbij zorgverleners zijn aangesloten die gespecialiseerd zijn in behandeling en begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). Per regio is een team van zorgverleners gevormd, die hierbij nauw samen werken: ergotherapeuten maar ook fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, neurologen en parkinsonverpleegkundigen. Dat komt de behandeling ten goede. Daarnaast helpen zij elkaar op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en werken zij samen aan een kwalitatief goede behandeling.

Docenten haptonomisch tillen en verplaatsen
Misschien heeft u hulp nodig om u te verplaatsen. Bijvoorbeeld om uit de stoel op te staan of uit bed te komen. De ergotherapeuten geven ook scholing aan medewerkers van SHDH, zodat zij u hierbij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Daarbij gaat het erom dat u geholpen wordt op een manier die comfortabel is voor u én die medewerkers helpt lichamelijke klachten te voorkomen.

Woningaanpassingen
Een groot aantal van onze ergotherapeuten heeft een extra aanvullende opleiding gedaan voor het adviseren van woningaanpassingen. Dit kan gaan over een enkele handgreep, een drempelhulp of een traplift tot een volledig aangepaste woning. De ergotherapeuten kunnen u helpen in het kiezen van een oplossing die goed bij u past en kunnen ondersteunen in de wirwar van aanvragen.