Voorbeelden

Diëtetiek bij ondervoeding en ongewenst gewichtsverlies

Bij ondervoeding is er sprake van ongewenst gewichtsverlies of een te laag lichaamsgewicht bij ziekte. Hierdoor ontstaat een tekort aan voedingsstoffen in het lichaam. Er zijn klachten zoals gebrek aan eetlust en lichamelijk zwakker voelen. Ook de afweer tegen infecties vermindert en wondgenezing duurt langer. Ondervoeding belemmert dus het herstel van een ziekte of een operatie. Zelfs bij overgewicht kan er sprake zijn van ondervoeding, hoe vreemd dit ook klinkt. Er is dan namelijk sprake van een gebrek aan vitaminen, mineralen of eiwitten.
Als blijkt dat u ondervoed bent, kan de diëtist u helpen uw eet- en drinkgewoontes aan te passen. Uw wens staat hierbij centraal. De diëtist bekijkt of uw voeding voldoende voedingsstoffen bevat. Daarnaast bekijkt hij of u speciale voeding nodig heeft. Ook kan hij u adviseren om uw maaltijd aan te vullen met tussendoortjes.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • “Ik krijg nu tussendoortjes die ik lekker vind, met de voedingsstoffen die ik extra nodig heb.“

 

Diëtetiek bij slikproblemen

Slikken is een ingewikkeld proces waarbij veel spieren zijn betrokken. Gezonde personen kunnen slikken zonder erbij na te denken. Wanneer men zich verslikt, komt eten of drinken in de luchtpijp in plaats van de slokdarm terecht. Meestal volgt dan een hoestbui die ervoor zorgt dat wat in de luchtpijp is gekomen als het ware wordt ‘uitgeblazen’.

Slikproblemen kunnen ontstaan door hoge leeftijd, het gebruik van medicijnen en ziekten van het zenuwstelsel, zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson of dementie.
U hebt problemen met slikken als:

 • u last heeft van verslikken tijdens eten;
 • speeksel, eten of drinken uit uw mond loopt;
 • u het gevoel heeft dat voedsel of medicijnen blijven steken in uw keel, slokdarm of mond;
 • u pijn heeft tijdens kauwen of slikken.

De diëtist probeert samen met u uw voeding zo goed mogelijk aan te passen, op grond van uw wens.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • “De diëtist helpt mij mijn voeding aan te passen zodat ik weer lekker en gezond kan eten en mij niet meer verslik.”

 

Diëtetiek bij wonden

Als mensen wonden hebben, is het extra belangrijk dat men gezond eet en drinkt. Dit geldt ook bij het voorkómen van de doorligwonden. Als men voldoende voedingsstoffen en vocht tot zich neemt, is de kans dat er doorligwonden ontstaan namelijk kleiner.
De diëtist zal samen met u in kaart brengen wat uw eet- en drinkgewoontes zijn en hoe deze verbeterd kunnen worden. Allereerst door uw gewone voeding aan te passen en als dat nodig is ook speciale voeding te adviseren. Uw wens staat hierbij centraal.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • “Ik heb een doorligwond op mijn hiel die maar niet geneest. Ik weet nu beter hoe ik op mijn eten kan letten zodat de genezing sneller gaat.”

 

Diëtetiek bij overgewicht

Bij overgewicht bent kan de diëtist helpen het gewicht te verbeteren. Overgewicht hoeft niet altijd te leiden tot lichamelijke klachten, maar brengt wel een groot risico voor de gezondheid met zich mee. Sommige ziekten ontstaan immers mede als gevolg van overgewicht. U kunt hierbij denken aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Het is daarom belangrijk om het gewicht in de gaten te houden. De diëtist kan u hierbij helpen. Hij zal samen met u uw eet- en drinkgewoontes in kaart brengen en advies geven over gezond eten. Belangrijk is dat uw voeding gevarieerd is en dat u niet te veel tussendoortjes neemt. Ook kunt u beter geen maaltijden overslaan en niet te veel alcohol drinken.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld:

 • “Ik was altijd aan het lijnen maar viel niet af. Ik weet nu beter waarop ik moet letten om mijn gewicht te verminderen.”

 

Diëtetiek bij obstipatie en langdurige diarree

Bij verstopping of obstipatie kan men moeilijk naar het toilet. De ontlasting is zo droog en hard dat deze slechts met hard persen naar buiten komt. Ook kan men een opgezet gevoel van de buik hebben of loze aandrang. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals voeding met weinig vezels, te weinig drinken, een onregelmatig wijze van leven, te weinig beweging of een combinatie daarvan.
De diëtist brengt uw eet- en drinkgewoontes samen met u in kaart. Hij zal u het advies geven te letten op voldoende vezels, voldoende drinken en eventueel speciale voeding waar vezels aan toegevoegd zijn.
Dit geldt ook als u langdurige diarree heeft.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld: 

 • “Ik weet nu beter waarop ik moet letten om mijn obstipatieklachten te voorkomen.
  Door beter te letten op wat ik eet zijn mijn klachten verminderd.”


Diëtetiek bij drinkvoeding / sondevoeding

Soms heeft het lichaam bij ziekte meer behoefte aan speciale voedingsstoffen (calorieën en/of eiwitten, vitamines en mineralen).
Immers, door afname van de eetlust of door vermoeidheid is het dan lastig om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. De diëtist brengt samen met u uw eet- en drinkgewoontes in kaart. Indien u niet voldoende voedingsstoffen in uw voeding heeft, zal hij u het advies geven om een gedeelte van de voeding te vervangen door drinkvoeding (bijvoeding).
Ook kan de diëtist drinkvoeding aanvragen. In de meeste gevallen wordt de drinkvoeding dan vergoed.

Het komt ook voor dat u na opname in het ziekenhuis, revalidatieafdeling of verpleeghuis naar huis gaat met sondevoeding. De diëtist kan u ook thuis begeleiden bij het gebruik van sondevoeding.

Doelen
Samen met u worden de doelen opgesteld. Bijvoorbeeld: 

 • “De diëtist heeft mij verteld waarop ik moet letten bij de sondevoeding. Hierdoor vond ik het minder vervelend en blijf ik dit toepassen.”